Zonnestroom

Het Internationaal Energie Agentschap bestudeert de zonnewagen

Het Agentschap stimuleert nu de ontwikkeling van geïntegreerde fotovoltaïsche zonnesystemen voor elektrische auto's terwijl de Europese fabrikanten binnenkort twee zeer verschillende en veelbelovende modellen zullen leveren: de Sion en de Lightyear.

Eerste proefprojecten collectief zelfverbruik in Brussel

Twee scholen , in Vorst en Ganshoren, die zijn uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen zullen hun overtollige zonne-energie tegen een gunstig tarief aan de buren verkopen. Het Brussels Gewest wil  een model uitwerken in de strijd tegen brandstofarmoede.

Zonnekaart: Hoeveel kan uw dak opbrengen?

Leefmilieu Brussel lanceert een campagne en een instrument om de Brusselaars te motiveren hun dak uit te rusten met fotovoltaïsche zonne-energie. Vul uw adres in en ontdek de financiële mogelijkheden van uw dak !

Uw fotovoltaïsche installatie na 10 jaar vervangen ? Absurd !

In Brussel overwegen sommige gezinnen om hun fotovoltaïsche zonne-energie-installaties te vervangen om te kunnen genieten van 10 nieuwe jaren met groenestroomcertificaten. Het Brussels Gewest wil dit voorkomen door de verandering van het economisch belang van het collectief zelfverbruik van de prosument.

Zonnekaart: hoeveel brengt mijn dak op?

De inwoners van Brussel beschikken nu over een sterk instrument: de zonnekaart. Voer uw adres in en ontdek onmiddellijk het fotovoltaïsch potentieel van uw dak. Wat brengt het op ?

Eerste openbaar gebouw “SolarClick” in Brussel

Op het dak van de residentie Val des Fleurs in Sint-Agatha-Berchem ligt nu een installatie van 111 kWp. Dit is het eerste van de 150 openbare gebouwen in Brussel die tegen eind 2020 van dit programma zullen profiteren.

Succesvolle eerste editie van het Belgian Solar Network

Deskundigen, fabrikanten en politici hebben samen de balans opgemaakt van de uitdagingen van fotovoltaïsche cellen in België: ontwikkeling, integratie op het net, technologische innovaties, eigen verbruik, kwaliteit, opslag, ... Dit zijn de belangrijkste elementen.

2017 of de economische zegetocht van zon en wind

Het jaar 2017 werd gekenmerkt door een dramatische daling van de productiekosten van fotovoltaïsche zonne-energie en windenergie. Het concurrentievermogen ligt nu hoger dan het concurrentievermogen van de traditionele energieproductie. Een cjferanalyse.

Brusselaars onderschatten de voordelen van fotovoltaïsche zonne-energie

Volgens een enquête is de meerderheid van huiseigenaren in Brussel niet op de hoogte van de werkelijke kosten van een fotovoltaïsche zonne-installatie (gemiddeld € 5.000). Met een terugverdientijd van maximaal 7 jaar kan deze investering uw elektriciteitsfactuur doen verminderen. Dit zijn onze tips.

Opslag: de kosten van batterijen in vrije val tegen 2030

Volgens het nieuwste IRENA-rapport zullen de kosten van batterijopslag voor stationaire elektrische toepassingen met twee derde dalen tegen 2030. Een kostendaling die de vraag zal stimuleren en de verwachte ontwikkeling van hernieuwbare energie zal ondersteunen.

Einde van de prosumentenvergoeding : bedreiging of kans?

Het jaarlijkse compensatiemechanisme wordt in de drie gewesten in twijfel getrokken. Het einde  "van de terugdraaiende teller" zal de prosumenten stimuleren om hun gewoontes te veranderen. Een uitleg over de prosumentencurve, op basis van een concreet geval gemeten in 2016.

Fotovoltaïsche energie heeft al zijn schulden reeds afgelost

Op 1 februari zal de wereldwijde fotovoltaïsche zonne-energiesector haar energie hebben terugverdiend sinds de opkomst van deze technologie. De schuld van broeikasgassen, op haar beurt, zal zijn afgelost in 2018. De zonne-energieproductie zal voor de volledige 100% goed zijn voor het milieu.

En nu is het tijd voor eigen productie !

Eigen productie ? « Eigen verbruik » zult u antwoorden. Nu nee, ik blijf bij mijn stuk en zeg : eigen PRODUCTIE. Ja, het gaat hier eigenlijk over een detail. Uiteindelijk hebben we het over hetzelfde : het verbruik van fotovoltaïsche zonne-energie op de plaats van productie, we gaan niet zitten muggenziften. Een kroniek van Benjamin Wilkin.

Welk duurzaam levenseinde van fotovoltaïsche panelen?

Wallonië en Brussel zijn bezig met de afwerking van het juridische en praktische kader voor de recyclage van gebruikte zonnepanelen. Het principe van circulaire economie opent ook de weg naar het hergebruik van de panelen aan het einde van hun levensduur.

Fotovoltaïsche zonne-energie is goedkoper dan kernenergie

De aankoop van een PV-systeem is nu vier keer goedkoper dan 10 jaar geleden. Dat is de conclusie van de eerste groepsaankoop georganiseerd door APERe en Test-Aankoop. Daarom is fotovoltaïsche zonne-energie nu competitiever dan nieuwe kerncentrales.

Prijs van Powerwall brengt revolutie teweeg in residentiële opslag

Door de  bekendmaking van de installatieprijs van de Powerwall voor de Australische markt, brengt Tesla een revolutie teweeg in de combinatie van zonne-fotovoltaïsche en opslag van elektriciteit. Het is nu goedkoper om zonnestroom te produceren en op te slaan in plaats van elektriciteit af te nemen van het elektriciteitsnet. Ook in België.

De globale groei van fotovoltaïsche zonne-energie in 2014

Het Internationaal Energie Agentschap en haar O&O-programma gewijd aan fotovoltaïsche zonne-energie (IEA PVP) heeft onlangs haar jaarlijks rapport gepubliceerd over de evolutie van de sector wereldwijd. Met een geïnstalleerd vermogen van 40 GW in 2014, dekt fotovoltaïsche zonne-energie nu 1 % van de wereldwijde vraag naar elektriciteit. België haalt meer dan 3 % van haar elektriciteitsvraag uit fotovoltaïsche zonne-energie.

Welke netvergoeding voor de prosumenten?

Veel particulieren uitgerust met fotovoltaïsche installaties verzetten zich tegen de "forfaitaire netvergoeding”  die hen zou worden opgelegd. Maar in een bredere context eisen deze nieuwe spelers hun rechtmatige plaats op in de elektriciteitsmarkt.

MetaPV : reactief vermogen om het netwerk te optimaliseren

Het Europese project MetaPV heeft zijn conclusies gepubliceerd : door het reactief vermogen te gebruiken, kan de opvangcapaciteit van het elektriciteitsnet worden verhoogd met 50%. Deze oplossing vermijdt grote investeringen in de infrastructuur. Interview met Carlos Dierckxsens (3E).

Fotovoltaïsche zonne-energie : nauwelijks 65 MWp geïnstalleerd in 2014

Fotovoltaïsche zonne-energie kende in 2014 een scherpe daling van de installatie-activiteiten in de drie Belgische regio's. Eind 2014 bereikte het  zonnepark een totale capaciteit van 3,1 GWp, met een jaarlijkse productie gelijk aan 16% van het jaarlijkse verbruik van de Belgische huishoudens.

Weerberichten hernieuwbare energie in 2014

Sinds 2009 worden de gewone weerberichten aangevuld door zonne- en windenergiegegevens. Hierbij vindt u voor het jaar 2014 een overzicht van de dekkingsgraad in het energieverbruik van de Belgische huishoudens door hun fotovoltaïsche zonne-installatie (3 kWp), een zonneboilersysteem met een standaardformaat van 4,6 m² - 300 l als ook het aantal woningen dat kan worden gedekt door het Belgische windpark.