Hernieuwbare elektriciteit delen, een financieel voordeel voor de consument. Is dat zo?

Dit is vaak het nummer 1 argument voor het delen van hernieuwbare elektriciteit: de consument bespaart op zijn rekening. Maar is dat echt zo?

De voordelen van gedeelde hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit (zon, wind, enz.) is momenteel een van de goedkoopste vormen van energie om te produceren. Veel consumenten kunnen hier echter niet van profiteren, om redenen van eigendom (huurders), technische redenen (te veel schaduw) of economische redenen (onvoldoende kapitaal). Deze consumenten zijn daarom volledig afhankelijk van hun leverancier, wiens prijs wordt bepaald door de markt, die voornamelijk wordt beïnvloed door speculatie en de kosten van fossiele brandstoffen.

Het delen van elektriciteit is daarom een manier voor consumenten om toegang te krijgen tot hernieuwbare energie en te profiteren van de lagere kosten voor een deel van hun verbruik, ongeacht toekomstige stijgingen van de energieprijzen.

Gedeelde elektriciteit, tegen welke prijs?

Voordat we deze vraag beantwoorden, kijken we eerst naar de verschillende componenten van energieprijzen.

De prijs van elektriciteit is de som van de prijs van energie als zodanig, verplichte kosten (belastingen, toeslagen en bijdragen) en netwerkkosten (distributie en transmissie). De prijs wordt uitgedrukt in € per kWh [€/kWh].

Terwijl de verplichte kosten (bijdrage, speciale accijnzen) hetzelfde blijven, kan het delen van elektriciteit een impact hebben op de energiekosten – verschillend van de kosten die door de leverancier worden aangeboden – en op de netwerktarieven, die zullen afhangen van de regio en de omvang van het delen.

De volgende analyse heeft betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lagere netwerkkosten in Brussel

Als er in Brussel gedeeld wordt tussen verschillende gebouwen, hangt de verlaging die wordt toegepast op de netwerkkosten af van de omvang van het gedeeld gebruik.

Er zijn 4 gedeelde perimeters (prijzen zijn exclusief btw):

  1. Binnen hetzelfde gebouw: €1,94 c/kWh (besparing: €35/jaar voor 500 kWh gedeeld)
  2. Binnen dezelfde laagspanningscabine (een paar straten): €5,31 c/kWh (besparing: €18/jaar voor 500 kWh gedeeld)
  3. Binnen dezelfde midden- en hoogspanningscabine (een wijk): €7,89c/kWh (besparing: €5/jaar voor 500 kWh gedeeld)
  4. Buiten dezelfde hoogspanningscabine: €8,99 c/kWh (geen besparing)

Bijkomende kosten in verband met het delen van elektriciteit

Maar het is niet allemaal goed nieuws. De verwerking van de gegevens van de slimme meters zal hogere beheerskosten met zich meebrengen voor Sibelga (de Brusselse netbeheerder), die vaste kosten zal aanrekenen aan de consumenten van het delen: een jaarlijkse bijdrage van €10,15 excl. btw/jaar per verbruiker, ongeacht de omvang van het delen.

Beheerkosten voor het delen kunnen worden toegevoegd als de beheerder van het delen ervoor kiest (vooral als er een groot aantal gebruikers is) om externe hulp te gebruiken (bijvoorbeeld ad-hoc software) om bepaalde taken te vergemakkelijken, zoals facturatie, het in- en uitstappen van deelnemers, contractbeheer, enz.

Is het uiteindelijk echt zo interessant?

In Brussel genereert het delen van elektriciteit economisch voordeel voor iedereen, ongeacht de configuratie van het delen: peer-to-peer, binnen hetzelfde gebouw of binnen een gemeenschap.

In elke situatie worden de meetkosten voor de consumentendeelnemers gecompenseerd door de besparingen op gedeelde en individuele facturen.

(zie voorbeelden).

Voor de deelnemers van de producenten zal hun investering in een fotovoltaïsche installatie zichzelf ook terugbetalen binnen 5 tot 9 jaar, afhankelijk van het beoogde model. Of ze nu wel of niet rechtstreeks profiteren van de besparingen op hun energiefactuur, ze zullen ook voordeel halen uit de groenestroomcertificaten en de verkoop van elektriciteit.

Tot slot mogen we niet vergeten dat het delen van elektriciteit ook het voordeel biedt van een stabiele prijs voor gedeelde elektriciteit, waarvan de meerwaarde door de energiecrisis duidelijk is geworden.

De hernieuwbare aard van elektriciteit biedt stabiele productiekosten (de zon en de wind zijn gratis): aangezien elektriciteit lokaal wordt geproduceerd en verbruikt, is de prijs ervan niet onderhevig aan de volatiliteit van de marktprijzen. 

La nature renouvelable de l’électricité offre des coûts de production stables (le soleil ou le vent sont gratuits) : l‘électricité étant produite et consommée localement sont prix n’est pas soumis à la volatilité des prix sur le marché.