25% hernieuwbare energie in het elektriciteitsverbruik van België tegen 2021

Energie Commune volgt de hernieuwbare energieproductie in België op. Hier is het verslag voor 2021.

De officiële statistieken laten altijd enkele maanden op zich wachten. In afwachting daarvan geeft Energie Commune, via haar Belgisch Observatorium voor hernieuwbare energie, de cijfers van haar monitoring van de hernieuwbare energieproductie in België voor het jaar 2021. Deze tendens zou moeten worden bevestigd door de officiële statistieken.

Zon in 2021

Volgens het KMI van Ukkel lijkt 2021 een normaal jaar te worden wat betreft zonneschijn ondanks een zomer (van mei tot augustus) met minder zonneschijn dan normaal.

Maandelijkse zonneschijnduur in Ukkel in 2021, vergeleken met normale (1991-2020) en extreme waarden

Ondanks een zonniger begin van het jaar (februari tot april) werd de tendens in de zomer omgebogen, met maandelijkse zonneschijnduur die over het algemeen onder de normale waarden lag, terwijl deze lange zomerdagen gewoonlijk gunstig zijn voor de jaarlijkse fotovoltaïsche zonneproductie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de fotovoltaïsche zonneproductiviteit in 2021 gewoon gemiddeld is, met een jaarlijkse productiviteit van ongeveer 1000 kWh/kWp. Merk op dat deze gemiddelde waarde nog steeds hoger is dan de door installateurs gehanteerde productiviteitswaarden (850 tot 950 kWh/kWp).

Vergelijking van de jaarlijkse productie van fotovoltaïsche zonne-energie in België van 2009 tot 2020.

Gezien de groei van het fotovoltaïsche zonnepark (geraamd op 7GWp tegen eind 2021) wordt de productie van fotovoltaïsche zonne-energie ten slotte geraamd op 6.800 GWh, d.i. 8% van het Belgische elektriciteitsverbruik, rekening houdend met de diversiteit van de oriëntaties en hellingshoeken van het park.

Wind in 2021

2021 was een zeer windstil jaar, met gemiddelde windsnelheden die veel lager waren dan normaal.

Zowel onshore als offshore windenergie hadden de laagste windbelasting van de laatste jaren: slechts 18% voor onshore windenergie (gemiddeld 21%) en slechts 34% voor offshore windenergie (gemiddeld 39%), waardoor de gemiddelde Belgische belastingsfactor op 26% kwam.

CVergelijking van de windbelastingspercentages: gemiddelde voor België en details voor offshore- en onshore-windturbineparken.

Door de groei van het Belgische windpark heeft de windproductie een geraamd record bereikt van 10,7 TWh, of ongeveer 12,5% van het Belgische elektriciteitsverbruik.

Water in 2021

Het is duidelijk dat 2021 een zeer regenachtig jaar was. Met 192 neerslagdagen (bij een normaal van 190 dagen) is 2021 volgens het KMI een bijzonder nat jaar met een neerslaghoeveelheid die ver boven de normale hoeveelheid ligt (1038 mm bij een normaal van 837 mm).

Na 4 jaar van relatieve droogte wordt de hydraulische productiviteit voor 2021 geraamd op 389 GWh (tegenover 267 GWh in 2020).

Groene stroom in Belgisch verbruik in 2021

Volgens de cijfers van Elia zal, na een daling van het elektriciteitsverbruik in België in 2020, het verbruik in 2021 dichter bij het normale verbruik liggen in vergelijking met het gemiddelde verbruik van de laatste vijf jaar.

Elia meet echter niet de zelf verbruikte elektriciteit die niet via zijn net passeert, in tegenstelling tot Energie Commune, die de totale fotovoltaïsche zonneproductie raamt (met inbegrip van het zelfverbruik), vandaar het steeds grotere verschil tussen de statistische gegevens van deze twee spelers.

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare energie – alle energiebronnen samen – blijft toenemen en zal in 2021 21.000 GWh bedragen.

Verdeling naar hernieuwbare energiebronnen (2005 – 2021). Meer details over het Belgisch Observatorium voor hernieuwbare energie.

Als we ten slotte de productie van groene stroom relateren aan het verbruik, stellen we vast dat 25% van de verbruikte elektriciteit in België afkomstig is van hernieuwbare bronnen (zoals in 2020), waarvan een groot deel volledig van Belgische oorsprong is – het saldo is ingevoerde biomassa, wat zou moeten worden bevestigd door de gewestelijke energiebalansen.