Eerste openbaar gebouw “SolarClick” in Brussel

Op het dak van de residentie Val des Fleurs in Sint-Agatha-Berchem ligt nu een installatie van 111 kWp. Dit is het eerste van de 150 openbare gebouwen in Brussel die tegen eind 2020 van dit programma zullen profiteren.

Het Brussels Gewest wil in 2020 4% van zijn energieverbruik uit hernieuwbare bronnen halen en geeft prioriteit aan fotovoltaïsche zonne-energie, specifiek aangepast aan de stedelijke context.

In 2017 startte ze met twee programma’s:

NRClick, dat tot doel heeft om de energieprestaties van openbare gebouwen te verbeteren.

SolarClick, dat de openbare daken met fotovoltaïsche zonnepanelen wil uitrusten.

Het SolarClick-programma, toevertrouwd aan Sibelga in samenwerking met Leefmilieu Brussel, zit in een concrete fase. In 2018 zullen er 46 gebouwen worden uitgerust (lees ons artikel: Brussel voorziet 46 openbare gebouwen van fotovoltaïsche zonne-energie).

En het allereerste openbare gebouw “SolarClick” is zopas ingehuldigd. Dit is de residentie Val des Fleurs in Sint-Agatha-Berchem, beheerd door het OCMW.

Het dak is nu uitgerust met een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie van 111,36 kWp op een oppervlakte van 650 m2 (foto’s boven en onder). De installatie zal naar verwachting jaarlijks iets meer dan 90.000 kWh produceren en 15% van de elektriciteitsvraag van de residentie dekken. Dat is een jaarlijkse besparing van 36 ton CO2.

Het installatie duurde 17 dagen en veroorzaakte slechts een onderbreking van één uur tijdens de elektrische aansluiting.

Een win-win-programma

Het regionale SolarClick-programma is gebaseerd op een win-win-principe:

• De overheid profiteert van de gratis geproduceerde elektriciteit om aan haar behoeften te voldoen;

• Het Gewest, dat eigenaar is van de fotovoltaïsche panelen, verzamelt de groenestroomcertificaten en spijst het Klimaatfonds met de opbrengst van hun verkoop;

“Het bespaarde geld kan worden besteed aan wat echt nuttig is voor de gemeenschap en zal bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van alle Brusselaars,” zei de Brusselse minister van Energie, Céline Fremault, de initiatiefnemer is van dit programma.

Tegen 2020 zullen er 150 openbare gebouwen worden uitgerust: administratieve gebouwen, scholen, kinderdagverblijven, sportcentra, zwembaden, OCMW’s, politiezones, …

Het vermogen aan PV-installaties in het Gewest zal dus stijgen van 62 MWp vandaag naar ongeveer 76 MWp in 2020.

SolarClick vermindert de regionale CO2-uitstoot met ongeveer 4.500 ton.