Energietransitie

Naar burgers als actoren op de duurzame energiemarkt

Het Europese pakket voor schone energie biedt een ongekende kans om burgers, lokale overheden en het KMO’s tot echte spelers op de energiemarkt te maken, wat de lokale gemeenschappen ten goede komt. Op voorwaarde dat de twee richtlijnen correct worden omgezet in nationaal recht. Organisaties werken eraan om dit te verwezenlijken. 

Welke koolstofarme strategie voor 2050 voor Brussel ?

Het Brussels Gewest heeft een studie aangevraagd om zijn klimaatstrategie te verfijnen volgens de specifieke kenmerken van Brussel. Het bracht een ‘low carbon’ forum samen om erover te debatteren met belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld. Een verslag.

Vorming energie, de sensibilisering van de burger

Hoe kunnen kinderen en tieners vandaag de dag aandacht krijgen voor de klimaat- en energievraagstukken? Gespecialiseerde verenigingen gaan voor creativiteit, ervaringen en positieve emoties. Hier zijn enkele valkuilen om te vermijden en enkele voorbeelden om te volgen.

Duurzame energie zal zich ontwikkelen zonder “zeldzame aardmetalen”

Er ontstond recent controverse over het gebruik van "zeldzame aardmetalen", met name in windenergie en elektrische auto's. De winning van deze metalen is inderdaad schadelijk voor het milieu. En de duurzame technologieën zijn momenteel bezig met het uitwerken van alternatieven. Een voorbeeld dat door vele andere economische sectoren zou moeten worden gevolgd. 

Energiepact: cijfers hernieuwbare energie in het voordeel

De tegenstanders van het Belgische Energiepact eisen cijfers over de kosten van een transitie naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050. De huidige prijsdynamiek toont echter aan dat de hernieuwbare productie nu  - of  binnen 2 jaar – concurrentiëler is dan de klassieke productiemethodes.

Opslag: de kosten van batterijen in vrije val tegen 2030

Volgens het nieuwste IRENA-rapport zullen de kosten van batterijopslag voor stationaire elektrische toepassingen met twee derde dalen tegen 2030. Een kostendaling die de vraag zal stimuleren en de verwachte ontwikkeling van hernieuwbare energie zal ondersteunen.

Energiearmoede : naar een lokale netwerking ?

Eén op vijf Belgische huishoudens zou in energiearmoede leven. Maar de bestaande ondersteuning voldoet slechts gedeeltelijk. Dit leren we uit een studie en een conferentie van Equipes Populaires.

Binnenkort prijs voor CO2-voetafdruk ?

De CO2-prijs is terug van weggeweest in de debatten van de post COP21 en 22. De nationale actoren moeten nu dit instrument opnemen in hun klimaatstrategie. In België zijn er twee gebeurtenissen die deze actoren mobiliseren.

Waterstof wordt een veelbelovende energiedrager

Waterstof geproduceerd met overschotten van hernieuwbare energie in combinatie met brandstofceltechnologie, wordt een geloofwaardige sector om fossiele brandstoffen te vervangen. Maar het nieuwe economische model dat het meest relevant is, heeft nog steeds moeite om vorm te krijgen.

Het PACE plan wacht in Brussel op middelen voor acties

De Brusselse regering heeft haar Lucht-Klimaat-Energieplan (PACE), dat een strategie voor hernieuwbare energie bepaalt, goedgekeurd. Dit najaar wacht het gewest nog steeds op middelen. Een analyse van de hoofdlijnen en prioritaire maatregelen.

En nu is het tijd voor eigen productie !

Eigen productie ? « Eigen verbruik » zult u antwoorden. Nu nee, ik blijf bij mijn stuk en zeg : eigen PRODUCTIE. Ja, het gaat hier eigenlijk over een detail. Uiteindelijk hebben we het over hetzelfde : het verbruik van fotovoltaïsche zonne-energie op de plaats van productie, we gaan niet zitten muggenziften. Een kroniek van Benjamin Wilkin.

Gebouwen en hernieuwbare technologieën

Ben je burger of bouwprofessioneel actief in Brussel ? Hier zijn twee instrumenten om een goede keuze te maken uit de verschillende hernieuwbare energietechnologieën en ze op een gepaste wijze te integreren.

De Benelux, nieuwe speler in de transitie

Het energie-expertise netwerk van de Benelux, dat werd opgestart een paar weken geleden, wil de samenwerking en grensoverschrijdende synergieën versterken. Hoe kunnen we als drie "kleine" landen meer doorwegen in het toekomstige Europese energiebeleid.

Kansen op een klimaatakkoord

Frankrijk zal in november en december ‘s werelds beleidsmakers ontvangen om onze klimaatverplichtingen vast te leggen. Mediashow of beslissende top ?

Zal België haar doelstellingen voor 2020 realiseren ?

Keep on track trekt aan de alarmbel : België kan nog steeds haar doelstellingen voor hernieuwbare energie bereiken in 2020. Maar de federale en regionale overheden moeten het dringend eens worden over een gemeenschappelijk energiebeleid.

Welk aandeel hernieuwbare energie in 2030/2050 ?

Het Federaal Planbureau verwacht minstens 50 % groene stroom in België in 2050. Maar veel studies – en zelfs transities in ontwikkeling – bevestigen scenario’s van 100 % hernieuwbare energie in 2050. En vanuit technisch en economisch oogpunt perfect haalbaar. Moeilijk te geloven ?

EPB : « We moeten mensen de mogelijkheid geven om hun investeringen te spreiden »

De bouwsector wijst regelmatig op de moeilijkheden in het kader van de EPB-richtlijn, de zogenaamde « Recast ». Volgens hen resulteren de nieuwe eisen in een meerkost die kandidaatbouwers kunnen afschrikken. Aymé Argelès (CCW= de confederatie Bouw Wallonië) wijst op een aantal positieve en praktische alternatieven om de schok op te vangen.

“Burgerinitiatieven die een ieder voor zich vermijden”

Het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l’Environnement (RISE) heeft onlangs een videoreportage gemaakt over de groenestroomcoöperatieve Ecopower. Deze richt zich op een energietransitie met meer sociale en lokale accenten. Een toelichting.

Burgercoöperatie investeert in transitie in Brussel

De leden van de coöperatie ENERGIRIS cvba hebben hun eerste project gefinancierd: één fotovoltaïsch systeem verspreid over vijf gemeentelijke gebouwen in Jette. Een tweede investeringsproject is al lopende. De burgerfinanciering wordt een realiteit in de Brusselse energietransitie.

Wanneer efficiëntie zijn intrede doet in de bedrijfscultuur

De EU verstevigt haar greep op de (te) grote verbruikers van energiebronnen. De industriëlen – en niet alleen de meest energievretende – zullen geconfronteerd worden met een meer kritisch Europa over hun dagelijkse management. Reden: de Europese Richtlijn 2012/27/EU inzake energie-efficiëntie.

Is het uur van LED gekomen?

Sinds begin jaren 2000 maakt de LED-technologie een spectaculaire doorbraak mee in de verlichting. Zodanig dat sommigen zich afvragen of, voor sommige toepassingen, met name in de dienstensector, zij voortaan niet de meest geschikte oplossing zijn. Maar enkele nuances dringen zich op.

Een energiepact voor de winter?

Zullen we genoeg energie hebben om de winter door te komen? Na elk zomerrecès herhaalt zich het scenario van een mogelijke 'black-out'. Dit risico is zorgwekkend en de voorraad aan beschikbare elektriciteitsreserves is kleiner dan ooit. Nochtans hebben de betrokkenen van het energiepact concrete oplossingen voorgesteld om onze energietransitie te managen.