En nu is het tijd voor eigen productie !

Eigen productie ? « Eigen verbruik » zult u antwoorden. Nu nee, ik blijf bij mijn stuk en zeg : eigen PRODUCTIE. Ja, het gaat hier eigenlijk over een detail. Uiteindelijk hebben we het over hetzelfde : het verbruik van fotovoltaïsche zonne-energie op de plaats van productie, we gaan niet zitten muggenziften. Een kroniek van Benjamin Wilkin.

Ja … en nee, het is een kwestie van perspectief

Als ik me stel in de plaats van de prosument, dan is het belangrijk dat de elektriciteit die ik verbruik zo veel mogelijk van mijn fotovoltaïsche installatie komt.

Een beetje alsof ik mijn eigen elektriciteitsleverancier ben geworden : buiten het feit van een eventuele prijsvermindering is de enige kwalitatieve meerwaarde van mijn nieuwe leverancier dat hij mij verzekert dat een groot deel van de energie « groen » is.

Een prosument heeft er dus belang bij dat de elektriciteit die verbruikt zoveel mogelijk zelf opgewekt is.

 

Als ik me stel in de plaats van het elektriciteitsnet, dan is het belangrijk om te voorzien dat ik voldoende productiecapaciteit heb, van welke bron, om het verbruik te garanderen.

De netwerken zijn in afnemende capaciteit gedimensioneerd naar lage spanning, mijn specifieke « fotovoltaïsche » bezorgdheid is om te voorkomen dat mijn netwerk wordt overspoeld met zonne-energie ’s middags (congestie, overspanning).

Ik zou willen dat een maximum aan decentrale fotovoltaïsche zonne-energieproductie tegelijkertijd lokaal kan worden geconsumeerd.

> Eigen productie, mijn zorg is dan : vanwaar komt de elektriciteit die ik verbruik ? > Eigen verbruik, mijn zorg is dan : naar waar gaat de opgewekte zonnestroom ?

Grafieken : twee weergaven voor eenzelfde prosumenten profiel.

Nee, het is niet hetzelfde

Nee, het is niet hetzelfde omdat het effect van het ene geval of het andere totaal anders zijn.

Inderdaad, ondanks dat in beide gevallen dezelfde persoon geviseerd wordt, zal deze een heel ander gedrag vertonen in functie van de manier waarop hij wordt aangesproken.

Als ik met hem praat over zelfverbruik, zal ik hem wijzen op het belang van « waar gaat de elektriciteit naartoe als ik hem produceer ? ». Het is uiteraard een irrelevant vraag voor een non-professionel in energie want hij beschikt niet over de technische middelen, noch de kennis om efficiënt te antwoorden op deze vraag, wat ook zijn taak niet is.

Als ik met hem praat over zelfverbruik – met andere woorden om ervoor te zorgen dat de productie zo lokaal mogelijk wordt geconsumeerd – komt dit neer op het afstraffen van de injectie van elektriciteit op het net. De natuurlijke reactie zal consumptie ter plaatse zijn ten koste van alles, zelfs (en vooral) nutteloze. Een andere natuurlijke reactie zou een aanzienlijke onderdimensionering kunnen zijn van fotovoltaïsche installaties.

In beide gevallen houdt dit geen steek op het gebied van de productiekosten die zouden voortvloeien uit het onvermogen om redelijke doelstellingen voor hernieuwbare energie en noodzakelijke energiebesparingen te realiseren.

En omgekeerd, als ik met de eigenaar van een fotovoltaïsch systeem praat over eigen productie, stel ik hem de vraag « van waar komt mijn verbruik ? ». Omdat hij over panelen beschikt, zal het evidente antwoord op deze vraag liggen in een verschuiving naar een verbruik overdag (verplaatsing van de verbruik) en minder nachtelijk verbruik van niet-verplaatsbaar verbruik (energie-efficiëntie).

Als we er dieper op ingaan, als we spreken over eigen productie – met andere woorden ervoor zorgen dat het verbruik zoveel mogelijk gedekt door lokaal geproduceerde zonne-energie – komt dit neer op het stimuleren van :

  • intelligent gedrag (verbruiken als energie beschikbaar is, actief beheer van de vraag),
  • energiebesparing buiten zonnige periodes ( ’s nachts, de winter, sombere dag)
  • belang van « slimme » apparaten door hun beter inzicht,
  • complementariteit van de verschillende hernieuwbare bronnen (de minder zonnige seizoenen zijn over het algemeen meer winderig en dus gunstig voor windenergie).

Deze aanpak maakt het ook mogelijk om de opslagbehoefte terug te dringen, dat de totale energieprijs voor iedereen systematisch duurder maakt.

Dus ja, het is hetzelfde…

Ja, het is hetzelfde : het doel is dat, vanuit een mondiaal perspectief (dus voor het netwerk), het zelfverbruik zou toenemen, maar enkel door het stimuleren van de eigen productie bij de prosumenten die de enige gedecentraliseerde actoren zijn in het beheer van de lokale productie.

Door deze aanpak kunnen we profiteren van de verplaatsing van het verbruik, energiebesparing, een grotere zonnepenetratie in onze netwerken, lagere kosten en het beheersen van leidingverliezen.

Uiteindelijk richt de eigen productie zich op het eigen belang, zodat het geheel van de gedragingen van de autoproducent leidt tot het collectieve belang van het zelfverbruik. Laat ons dus niet de verkeerde boodschap brengen !