Bio-energie

Het nastreven van groene warmte

Cluster TWEED publiceert een kaart met de Waalse en Brusselse actoren van groene warmte. Men ondervindt een zekere terughoudendheid van politieke en industriële beleidsmakers maar ook de diversiteit aan werkterreinen wordt niet benut door een gebrek aan gedeelde ambitie.

Vaste biomassa: wanneer duidelijke duurzaamheidscriteria?

De hout-energiesector heeft hoge verwachtingen in het kader van de Europese klimaatstrategie. Maar de mensen op het terrein willen meer duidelijkheid in termen van duurzaamheid. Fanny Pomme Langue, politiek directeur AEBIOM, heeft recent uitgelegd waarom.