Een zonneschool, dankzij participatieve financiering van de ouders

Het Sint-Anne Instituut in Etterbeek heeft een fotovoltaïsche zonne-installatie aangekocht dankzij de renteloze leningen van de ouders van de school. Deze originele regeling zal het ook mogelijk maken om de "Natuur"-projecten van de school te financieren.

Op 5 oktober kwamen 60 ouders en studenten van het Sint-Anne Instituut in Etterbeek samen voor een feestelijk evenement voor propere lucht en mobiliteit (foto hieronder). Het was ook de gelegenheid om de nieuwe fotovoltaïsche zonne-installatie in te huldigen.

Oorsprong van het project

Sinds enkele jaren voorzien Belgische scholen hun daken van een fotovoltaïsche zonne-installatie om hun energiefactuur te verminderen. Ze doen meestal een beroep op een bank of een derde partij investeerder die het project financiert en zichzelf vergoedt door de verkoop van de groenestroomcertificaten.

In het Instituut Sint-Anne is er uit de discussies een meer originele formule ontstaan, geïnspireerd door de transitiebeweging. De oudervereniging (APISA) heeft voorgesteld dat ouders een renteloze lening kunnen geven aan de school.

Eénmaal meegegeven in de schoolmappen van de schoolkinderen, werd de oproep al snel een succes. Ouders en grootouders van studenten of oud-studenten gingen grotendeels in op de oproep. Spaarrekeningen brengen immers bijna niets op: we kunnen dit slapende geld net zo goed gebruiken voor een positief en concreet project voor de school van de kinderen.

Sindsdien staat men in voor het beheer van vele leningen en schenkingen.

Professionele ondersteuning

Dankzij de begeleiding van APERe in het project zijn de administratieve belemmeringen weggenomen. 

APISA, tot nu toe een feitelijke vereniging, werd opgericht als een organisatie zonder winstoogmerk en was dus in staat om overeenkomsten te sluiten tussen de school en kredietverleners of donoren. 

“Het feit dat we hebben gekozen voor een formule met een renteloze lening maakte alles gemakkelijker”, verklaart Michel Huart, de adviseur van APERe die het project heeft gevolgd. “Aangezien er geen rente is, is er geen roerende voorheffing te betalen, wat de administratie vereenvoudigt. ”Bovendien heeft de begeleiding van APERe het mogelijk gemaakt om het bestuur te overtuigen van deze innovatieve aanpak.

 Een rendabele operatie

Van de 17.000 euro die nodig was voor de financiering van de fotovoltaïsche installatie (12 kWp), werd 10.000 euro gefinancierd uit de leningen en 3.000 euro in de vorm van subsidies. De school heeft dus 4.000 euro bijgedragen, wat een kleine investering in eigen vermogen betekent.

Sinds juni 2018 produceert de installatie zonnestroom. De school ontvangt groenestroomcertificaten voor 10 jaar en verkoopt ze op de markt, zodat ze de leningen in 5 jaar kunnen terugbetalen. Het systeem verdient zichzelf binnen de 6 jaar terug en produceert minstens 25 jaar elektriciteit.

Volgens het financiële plan, dat samen met APERe is opgesteld, zal naast de vermindering van de elektriciteitsfactuur de school profiteren van de operatie.

Een deel van deze winst gaat naar een Natuurfonds, dat de kosten van verschillende schoolprojecten zoals de aanleg van een kippenhok, een moestuin en een compost zal dekken. Dit fonds wordt beheerd door het bestuur, ouders en leerkrachten.

Pedagogische ondersteuning et lokale integratie

Naast het financiële voordeel zal het project ook dienen als pedagogische ondersteuning om de interesse van leerlingen – en ouders – te wekken voor energiebesparing. In de school is een digitaal scherm geïnstalleerd waarop de fotovoltaïsche zonne-energieproductie en het eigen verbruik van elektriciteit in het gebouw worden getoond. Leerlingen zullen de energiestromen in de school kunnen observeren en beseffen dat energiebesparing kan leiden tot een grotere energieautonomie.

De projectleiders overwegen zelfs om de bewoners van de buurt erbij te betrekken. Op lange termijn zou het overschot aan zonneproductie ook aan collectieve voorzieningen kunnen worden leveren, zoals oplaadpunten voor elektrische fietsen die in de buurt ter beschikking worden gesteld.

Deze aanpak past in het perspectief van de ontwikkeling van collectief zelfverbruik in België.