Prijs van Powerwall brengt revolutie teweeg in residentiële opslag

Door de  bekendmaking van de installatieprijs van de Powerwall voor de Australische markt, brengt Tesla een revolutie teweeg in de combinatie van zonne-fotovoltaïsche en opslag van elektriciteit. Het is nu goedkoper om zonnestroom te produceren en op te slaan in plaats van elektriciteit af te nemen van het elektriciteitsnet. Ook in België.

Sinds 2015 kondigde de mediatieke figuur Elon Musk, CEO van Tesla Motors, de lancering van de  Powerwall aan, een energie-opslagsysteem dat gebruikers minder afhankelijk maakt van het elektriciteitsnet, aan een prijs van 300$USA per kWh opslag. Deze lithium-ion batterij is gebaseerd op de ervaring van Tesla in de elektrische voertuigen uit het hogere marktsegment. Een technologische innovatie die huishoudens voorzien van een PV-installatie (prosumenten), nu de mogelijkheid aanbiedt voor opslag van elektriciteit.

De batterij die de afnames en injecties van de prosumenten op het net met 60 à 80% doet verminderen en die zelfs een volledige elektrische autonomie tijdens de zonnigste maanden (van half maart tot half oktober) realiseert.

Doelgroep : de prosumers

De groep Tesla Motors heeft onlangs zijn business plan voor Australië bekendgemaakt. De Powerwall zal een spectaculaire intrede doen in de residentiële markt begin 2016.

Tesla heeft zich inderdaad als doel gesteld om in een recordtijd de helft van de Australische huishoudens te voorzien van fotovoltaïsche zonnesystemen! Om de dekking van het hele land te garanderen, is Tesla een eerste samenwerkingsovereenkomst aangegaan met drie Australische elektrische installatiebedrijven. De installateurs van deze bedrijven krijgen een opleiding en zullen de enige erkende verdelers zijn. Deze opleidingen zijn ontworpen om de snelheid en kwaliteit van de installatie van deze systemen te garanderen.

Op het gebied van de prijs zal een volledig geïnstalleerd systeem van 5 kWp panelen, de omvormer, een batterij van 7 kWh en een energiemeetsysteem 14.990 Australische dollar kosten, iets minder dan 10.000 €. Met andere woorden, een prijs net onder de 2 €/Wp, inclusief opslagsysteem. Gewoon revolutionair !

Met deze oplossing wordt grid parity bereikt voor dezelfde energiedienst :  het is voortaan goedkoper om zijn zonnestroom te produceren en op te slaan dan deze af te nemen van het elektriciteitsnet. Ook in België..

De Belgische kWh aan 17 eurocent

Ziehier de berekening omgezet naar de Belgische context, over een periode van 20 jaar (minimale levensduur van fotovoltaïsche panelen). De initiële investering (€ 10.000), de vervanging na 10 jaar van de omvormer (1.000 €) en de batterij (2500 €) geeft ons een totaal van 13.500 €. Aan een gemiddelde jaarlijkse PV-productie 800 kWh/kWp en een (gedeeltelijke) opslag, zal de kostprijs per geproduceerde kWh 17 eurocent gedurende 20 jaar zijn, zonder rekening te houden met eventuele financiële steun. Terwijl vandaag de dag voor dezelfde dienst, de aankoopprijs van elektriciteit op het net tussen de 18 en 21 eurocent/kWh bedraagt.

De Powerwall is nog niet beschikbaar in België, maar stakeholders zoals ENECO zijn actief bezig met de voorbereiding.

Door de commerciële en mediatieke slagkracht van Tesla wordt de combinatie van fotovoltaïsche zonne-energie en opslag van elektriciteit steeds goedkoper dan de levering via het net.

In het voorjaar van 2015 zei Elon Musk : « Ons doel is om de manier waarop de wereld gebruik maakt van energie fundamenteel te veranderen ». En deze transitie krijgt vandaag vorm.

Fotovoltaïsche zonne-energie had het pad al geëffend naar decentralisatie van de productie. De residentiële opslag is nu een nieuwe fase in de elektrische evolutie : de decentralisatie van het beheer.

Status voor de Belgische prosumers

In België pleiten een aantal actoren voor het geven van een volwaardige status aan de prosumenten in de elektriciteitsmarkt. Een andere categorie van de gewone consument.

Haar rol beperkt zich inderdaad niet langer tot gedecentraliseerde productie, maar ook voor het beheer van de elektriciteitsstromen. Deze wijziging heeft een positieve impact op de maatschappelijke kosten van het elektriciteitsnet: minder kosten voor het netwerkbeheer (operationele en investeringskosten), lagere verliezen, … terwijl de zekerheid aan lokale elektriciteitsvoorziening, hernieuwbare energie en CO2-vrije uitstoot wordt gegarandeerd.

Een debat ondersteunt door de voortdurende technologische ontwikkelingen in de markt.