Hoe kan je de rentabiliteit van een fotovoltaïsche installatie in Brussel vanaf 2020 optimaliseren

Door het einde van de compensatieregeling in het Brussels Gewest vanaf 2020 zal de fotovoltaïsche rentabiliteit een andere logica volgen. Voor een AC omvormervermogen van 10 kVA geeft een installatie van ongeveer 12 kWp het hoogste economische rendement. Hier zijn al onze tips.

In 2020 zal de Brusselse compensatieregeling van de verbruikte en geproduceerde energie (de teruglopende meter) aflopen. De eigenaar van een fotovoltaïsche (PV) installatie kan dus alleen zijn elektriciteitsrekening verlagen met de energie die hij “op dat moment” verbruikt. De overtollige geproduceerde energie kan aan het net worden verkocht tegen een tarief dat gelijk is aan de marktprijs van elektriciteit, die ongeveer €3c/kWh bedraagt, vergeleken met de €20c/kWh die de door het net verbruikte energie kost.

Deze nieuwe maatregel heeft een belangrijk gevolg voor de dimensionering van een PV-installatie: de geïnstalleerde capaciteit zal niet langer beperkt worden door het jaarlijkse totale elektriciteitsverbruik van de eigenaar. Voor de maximalisatie van de winst van een PV-installatie zal men een andere logica volgen.

De rentabiliteit van een fotovoltaïsche installatie hangt voornamelijk af van twee factoren. De eerste is het aantal groenestroomcertificaten dat verkocht kan worden. De tweede is het deel van het elektriciteitsverbruik dat door de PV-installatie zelf jaarlijks kan worden geproduceerd.

In het algemeen zijn deze twee factoren des te gunstiger naarmate het geïnstalleerde PV-vermogen toeneemt, tot een nominaal AC-vermogen van 10 kVA (bepaald door de omvormer). Boven de 10 kVA komen er aanzienlijke bijkomende kosten op de installatie en de rentabiliteit is lager, aangezien de distributienetbeheerder (DNB) van mening is dat de PV-installatie een grote binnenlandse elektriciteitsproducent is en de eigenaar ervan verplicht is een specifieke meter en een ontkoppelingskast te installeren. Deze kosten zijn over het algemeen vast (onafhankelijk van de geïnstalleerde capaciteit) en worden enkel afgeschreven op installaties met een nominaal AC-vermogen van meer dan 30 kVA. Tussen 10 kVA en 30 kVA zijn de PV-installaties door de huidige wetgeving dus minder rendabel.

Leve de 12 kWp !

In België werken zonnepanelen meestal ruim onder hun DC nominaal vermogen, vooral omdat ze zelden onder zeer hoge stralingscondities werken. De typische bestralingssterkte is een paar honderd W/m2, vergeleken met de 1000 W/m2 die wordt bekomen onder een prachtige blauwe hemel en wanneer de zon net voor de panelen staat. Het is daarom vaak voordelig om het maximale DC-vermogen (piekvermogen) van uw PV-installatie ten opzichte van het AC-vermogen met ongeveer 20% te overdimensioneren. Voor een AC omvormervermogen van 10 kVA  geeft een installatie van ongeveer 12 kWp het hoogste economische rendement, of soms zelfs meer, tot 15 kWp. Bijvoorbeeld als de PV-installatie niet gunstig naar het zuiden gericht is.

Een rendabele investering, zelfs via een lening

Voor PV-installaties met een AC-omvormervermogen van minder dan of gelijk aan 10 kVA blijft de terugverdientijd relatief kort: van 5 tot 7 jaar, en de rentabiliteit is relatief hoog met een jaarlijkse gewijzigde interne rentevoet van ongeveer 7-8%.

Fotovoltaïsche zonnepanelen op een dak zijn dus een veilige, groene en rendabele investering. Deze investering kan worden gedaan met de eigen middelen van de eigenaar of het kan ook zeer voordelig zijn om deze investering te doen met een lening, om te profiteren van de lage rentevoeten die de markt momenteel biedt, meestal onder de 2%.

Een investeringsrendement van 7%, gefinancierd met een lening van 2%, geeft een nettowinst van 5% zonder een cent te hebben uitgegeven. Sterker nog, het rendement op het eigen vermogen is oneindig, want de initiële investering is nul. En als de persoon die PV-panelen wenst aan te kopen geen eigenaar is van het kapitaal, geen lening kan of wil afsluiten, of zich geen zorgen wil maken over het technische en administratieve beheer, dan kunnen de diensten van een derde partij investeerder interessant zijn. Sommige installateurs bieden ook diensten aan voor administratieve procedures en opvolging van de productie.

Met de huidige PV-technologie neemt de installatie van een vermogen van 1 kWp over het algemeen ongeveer 6 m2 dakoppervlak in. Een installatie van 12 kWp komt dus overeen met 60 m2. De beschikbare dakoppervlakte in de stad wordt daardoor vaak een beperkende factor in plaats van het jaarlijkse energieverbruik of het beschikbare kapitaal. De meeste mensen hebben een sterke interesse om hun hele dak te bedekken met zonnepanelen.