Hoe in Brussel een fotovoltaïsch systeem in mede-eigendom installeren

Het Brussels Gewest stimuleert de installatie van zonnepanelen. Maar de meeste zonnige daken zijn gemeenschappelijk bezit. Hier zijn enkele tips om een gemeenschappelijke installatie te vergemakkelijken.

Een groot potentieel voor zonne-energie

In november organiseerde Leefmilieu Brussel een seminarie met als titel “fotovoltaïsche zonne-energie in de stad: een belangrijke speler in de stedelijke energietransitie”. De gelegenheid om de balans op te maken van deze technologie en de ontwikkeling ervan in Brussel te stimuleren.

Eind 2017 beschikte het Brusselse Gewest over meer dan 3.650 fotovoltaïsche systemen.

Volgens een recente enquête zijn de Brusselse inwoners met die over PV beschikken zeer tevreden over hun installatie: in 75% van de gevallen zijn ze van mening dat de installatie van zonnepanelen probleemloos gebeurde en dat de investering snel werd terugbetaald.

Bovendien is volgens dezelfde enquête de meerderheid van huiseigenaars in Brussel niet op de hoogte van de werkelijke kosten van een fotovoltaïsche installatie (gemiddeld € 5.000). Met een terugverdientijd van maximaal 7 jaar, maakt deze investering het mogelijk om de elektriciteitsfactuur te verminderen.

Vanuit de lucht kan men duidelijk zien dat het Brussels Gewest nog steeds veel daken heeft die goed zijn blootgesteld aan zonlicht. Het is een voordeel om deze daken met zonnepanelen te voorzien, zoals hieronder te zien is op de luchtfoto van een typische Brusselse wijk.

Door slechts 2,5% van het niet-beboste oppervlakte van het Brusselse gewest (ongeveer 140 km²) te voorzien met PV, zou PV in kunnen staan voor een dekking van 10% van het totale elektriciteitsverbruik van de regio.

Eind 2017 vertegenwoordigde het fotovoltaïsche park van Brussel een bedekkingsoppervlakte aan panelen van ongeveer 0,4 km² met een geïnstalleerde capaciteit van iets meer dan 60 MWp, goed voor bijna 1% van het elektriciteitsverbruik in het Brussels Gewest.

Daken in mede-eigendom

In de stad zijn er echter veel daken gemeenschappelijk, dat wil zeggen dat ze eigendom zijn van verschillende eigenaars. Om de daken te kunnen voorzien van zonnepanelen, is de goedkeuring door een algemene vergadering van mede-eigenaars een ​​essentiële stap. Het is belangrijk om een ​​consensus te hebben omdat een meerderheid van ¾ of zelfs 4/5 vereist is om werken toe te staan aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Een eerste stap is het analyseren van de regels voor mede-eigendom.

Het voordeel van gedeelde zonneprojecten op daken is dat het niet nodig is dat alle mede-eigenaars financieel deelnemen aan het project. Alleen gebruikers die geïnteresseerd zijn in het proces zullen investeren en zijn verantwoordelijk voor de werking ervan. Als een mede-eigenaar niet kan deelnemen, is hij niet verplicht om deel te nemen. Hij kan dit duurzame energieproject eenvoudig ondersteunen door zijn toestemming te geven. In geen geval zal hij zich zorgen moeten maken over wat volgt. Er zal een overeenkomst worden opgesteld om deze privacy te respecteren (zie hieronder).

Collectieve of individuele investering

In de praktijk kan de investering worden uitgevoerd door gezamenlijke mede-eigendom of door één of meer mede-eigenaars afzonderlijk.

Het eerste geval (collectief) impliceert een lidmaatschap van 3/4 van de rechthebbenden. De fotovoltaïsche installatie zal worden aangesloten op de gemeenschappelijke meter en de elektriciteitsfactuur voor de gemeenschappelijke delen zal worden verminderd met de hoeveelheid zonnestroom in verhouding tot de productie, zolang de jaarlijkse compensatie van toepassing is en dan in verhouding tot het zelf verbruikte gedeelte. Bovendien zal de verkoop van groenestroomcertificaten verkregen door de productie van zonnestroom natuurlijk ten goede komen aan de hele mede-eigendom.

In het tweede geval (individueel) kunnen de betrokken mede-eigenaars elk een deel van het dak bezetten volgens een in onderlinge overeenstemming opgesteld distributieplan. Het ter beschikking stellen van het dak moet goedgekeurd worden door 4/5 van de rechthebbenden. De verschillende zonne-installaties worden aangesloten op de individuele elektriciteitsmeter van elke mede-eigenaar. Zij zullen investeerders zijn, die verantwoordelijk zijn voor de werken en ze zijn de begunstigden van de vermindering op hun factuur en de groenestroomcertificaten. De andere mensen zullen er niet in worden betrokken of hoeven zich geen zorgen maken over het project. Maar ze zullen de voldoening hebben te weten dat hun gebouw minder CO2 uitstoot ten voordele van het klimaat en dat ze deelnemen aan het vergroten van de energie-autonomie van de regio.

Modeldocumenten

Om de gebruiksvoorwaarden van deze “gedeelde daken” voor fotovoltaïsche panelen duidelijk te definiëren, plaatst Leefmilieu Brussel nu op haar website modellen van huurcontracten, contracten van het ter beschikking stellen van daken en verslagen van Algemene Vergaderingen van mede-eigenaars (zie onderstaande voorbeelden) 

Deze modellen verduidelijken de voorwaarden van de overeenkomst tussen de verschillende belanghebbenden en kunnen worden gebruikt als basis voor het opstellen van de officiële documenten van mede-eigendom.

Deze standaardcontracten zorgen ervoor dat de rechten en plichten van de klant en de eigenaar van het gemeenschappelijke dak op een evenwichtige manier worden geregeld. Het bestaat uit het vastleggen van de voorwaarden van het ter beschikking stellen van het dak opdat de opdrachtgever veilig kan investeren (garantie om voldoende lang te kunnen produceren en toegang tot de installatie) en om de eigenaar van het dak te garanderen dat het gebouw niet wordt beboet voor de aanwezigheid van de panelen, het functioneren en de ontmanteling van de zonne-installatie (verzekering, verantwoordelijkheden ten opzichte van de wettelijke voorschriften en gebruik als een goede huisvader).lle).

Dienstverlening

U bent eigenaar, mede-eigenaar of huurder van een gebouw in Brussel? U kunt een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie plaatsen op het gemeenschappelijke dak!
 

Namens Leefmilieu Brussel biedt de APERe ondersteuning om de uitvoering ervan te vergemakkelijken. U vindt tips, succesvolle voorbeelden, nuttige documenten en een contactpersoon op de gedeelde daken pagina