De energie-eiland Prinses Elisabeth gekroond met een milieuvergunning

Een jaar geleden stelde Elia een wereldprimeur voor: een kunstmatig energie-eiland. Het werd het Princess Elisabeth Energie-eiland genoemd en zal het hart vormen van een toekomstige windproductiezone met dezelfde naam in de Noordzee.

Het zal zorgen voor een betere voorziening van duurzame energie voor ons land. Onlangs werd een milieuvergunning verkregen om met de bouw te beginnen. We nemen de kroning van deze Belgische innovatie en de bijbehorende vraagstukken onder de loep.

Innovatie in Belgische offshore windenergie

België bevestigt zijn status als leider in offshore windenergie en bereidt zich voor op de bouw van het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld.

Het 6 hectare grote eiland ligt 45 km uit de kust. Als het toekomstige energiecentrum van de Prinses Elisabeth Wind Zone (een gebied van 285 km²) zal het naar schatting 3,5 GW aan energie centraliseren tegen 2030 en tot 8 GW tegen 2040 (de huidige geïnstalleerde capaciteit is 2,2 GW). Deze energie zal dan via onderzeese kabels naar het vasteland worden getransporteerd.

De infrastructuur kan gezien worden als een uitbreiding van het Belgische net, dat in de toekomst verbonden zal worden met nieuwe windparken. Na verloop van tijd zal het energie-eiland een onderzeese interconnectie met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken ontwikkelen. Deze interconnectie zal dus een belangrijke rol spelen in de Europese bevoorrading.

De bouw zal twee jaar duren (maart 2024 tot augustus 2026) en zou in 2030 volledig operationeel moeten zijn.

Natuurlijk zijn er legitieme zorgen over de gevolgen voor de biodiversiteit. Maar wees gerust, er is speciale aandacht besteed aan het ontwerp van het eiland, met een “nature inclusive design” zodat het naast biodiversiteit kan leven en deze zelfs kan bevorderen (het is een beschermd Natura 2000-gebied).

Een schaalmodel van het Princess Elisabeth energie-eiland onderging onlangs een reeks laboratoriumtests met simulaties om de weerstand tegen extreme weersomstandigheden te analyseren. Je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn!

Met het opnieuw verlenen van een milieuvergunning is dit de officiële start van een ambitieus en toekomstgericht project voor de productie van duurzame windenergie.

Source: Elia

De Noordzee, een elektrische turbine

Het Princess Elisabeth Energie-eiland versnelt het idee om van de Noordzee een zenuwcentrum voor duurzame elektriciteitsproductie te maken en zal zeker bijdragen aan het bereiken van Europa’s doel om steeds energieonafhankelijker te worden.

Tijdens de North Sea Summit in april 2023 ondertekenden 9 landen de Verklaring van Oostende. De verklaring verplicht de ondertekenaars om gezamenlijk 120 GW aan windenergie in de Noordzee te installeren tegen 2030 en 300 GW tegen 2050. Dit zou 460 miljoen Europese huishoudens van stroom kunnen voorzien.

Bij de ontwikkeling van offshore windenergie zal decentrale energie een prominente plaats innemen, aangezien de criteria voor federale aanbestedingen voor concessies voor toekomstige windmolenparken in de Princess Elisabeth-zone punten zullen toekennen aan burgerparticipatie. De Belgische coöperaties binnen SeaCoop willen zich bij de aanbestedingen naast industriële en financiële partners plaatsen. Op deze manier kunnen burgers profiteren van offshore windenergie tegen een eerlijke prijs.

De eerste windturbines in de Princess Elisabeth-zone zullen in 2028 in gebruik worden genomen, waardoor de Belgische offshore windenergie een nieuw leven krijgt.