Brussel voorziet 46 openbare gebouwen van fotovoltaïsche zonne-energie

Het Brussels Gewest wil de energieprestatie van openbare gebouwen verbeteren. In 2018 zullen 46 daken worden uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen.

Het Brussels Gewest wil in 2020 4% van zijn energieverbruik halen uit hernieuwbare energiebronnen en prioriteit geven aan fotovoltaïsche zonne-energie, aangepast aan de stedelijke context.
In 2017 heeft ze de NRClick- en SolarClick-programma’s opgestart, die zich allebei in een concrete fase bevinden.

Energiezuinigere gebouwen

NRClick heeft als doel de energieprestaties van openbare gebouwen te verbeteren. Gemeenten en regionale diensten kunnen nu contact opnemen met Sibelga om het energieverbruik te analyseren en een actieplan op te stellen. Een groot succes: er zijn al tientallen studies besteld en de planning van de werkzaamheden voor 2018 is volboekt. De meeste interventies zijn gericht op het verbeteren of vervangen van verwarmingssystemen, de meest energievretende post in gebouwen.

Meer zonnegebouwen

SolarClick wil openbare daken uitrusten met fotovoltaïsche zonnepanelen. 46 gebouwen werden geselecteerd om te worden uitgerust in 2018. Het zijn voornamelijk gemeentegebouwen maar ook regionale en paracommunale gebouwen. Waaronder administratieve gebouwen, scholen, crèches, sportcentra, zwembaden, OCMW’s, politiezones, … Honderd andere sites zullen tegen 2020 zijn uitgerust.

Sibelga-experts bezoeken openbare daken in Brussel om de technische haalbaarheid van zonne-energieprojecten te beoordelen. © Sibelga

Om de sites te selecteren, analyseerde de Brusselse overheid 500 daken op cartografische basis. Bijna 150 locaties voldoen aan de gewenste criteria: goed geïsoleerd dak, interessant oriëntatie, mogelijk eigen verbruik van zonnestroom … Dan volgt een technische haalbaarheidsstudie. Ten slotte schat een rendabiliteitsstudie het gepaste vermogen, het aantal geproduceerde groenestroomcertificaten en het tempo van het eigen verbruik van elektriciteit.
 

Op dit moment hebben zo’n 60 sites deze stappen succesvol voltooid en 46 ervan zullen in 2018 worden uitgerust. Ontdek ze op deze interactieve kaart:

76 MWp in 2020

In totaal zullen tegen eind 2020 bijna 85.000 m2 van de daken worden uitgerust met fotovoltaïsche panelen, een stijging van 22,5% van de zonne-energiecapaciteit die momenteel is geïnstalleerd in Brussel. Het vermogen van het gewest zal toenemen van 62 MWp vandaag naar ongeveer 76 MWp in 2020. SolarClick zal de CO2-uitstoot met ongeveer 4.500 ton verminderen.
 

Het programma is gebaseerd op een “win-win situatie”: het Gewest investeert in zonne-installaties en voedt het Klimaatfonds met de verkoop van groene certificaten die worden aangemaakt, terwijl het overheid kan genieten van gratis elektriciteit opgewekt op zijn gebouw en eigenaar wordt van de installatie na 20 jaar. Brussel hoopt ook publieke en privé derde partij investeerders aan te trekken.

Opleiding voor bouwprofessionals

Om de ontwikkeling van fotovoltaïsche energie op zijn grondgebied te ondersteunen, zet Leefmilieu Brussel zijn opleidingscyclus voort voor professionals in de bouwsector. Deze trainingen stellen hen in staat om fotovoltaïsche zonne-installaties te kiezen, ontwerpen, dimensioneren en efficiënt te integreren. Je vindt hier de nuttige documenten van de opleiding van 20 februari. De volgende opleidingen worden hervat vanaf september 2018.