Belgische stakeholders fotovoltaïsche zonne-energie klaar voor meer ambitieuze doelstellingen

Meer dan 240 fotovoltaïsche stakeholders hebben elkaar ontmoet op de Belgian Solar Day. De sector is bereidwillig. Dankzij lagere kosten, technologische verbeteringen en innovatieve koppelingen (warmtepompen, opslag, elektrische auto's) is het mogelijk om tegen 2030 1.000 MWp per jaar te installeren.

Meer dan 240 fotovoltaïsche spelers – experts, industriëlen en politici – ontmoetten elkaar op 18 oktober in Brussel naar aanleiding van de Belgian Solar Day.

Dit jaarlijkse evenement, georganiseerd door Edora, ODE Vlaanderen, Becquerel Institute, APERe en Techlink, stelde de sector in staat om de huidige en toekomstige evolutie te meten.

De voortdurende kostenverlaging, efficiëntieverbeteringen en de koppeling met innovatieve toepassingen (warmtepompen, opslag, elektrische voertuigen, enz.) zijn allemaal voordelen die het volgens de sprekers mogelijk zullen maken om fotovoltaïsche zonne-energie massaal in te zetten, een veelzijdige oplossing te bieden voor het toekomstige Belgische energiesysteem en een substantiële bijdrage te leveren aan de klimaat- en energie-uitdagingen voor België en Europa.

Om deze implementatie te garanderen, vragen Edora, ODE Vlaanderen, het Becquerel Instituut, APERe en Techlink de federale en gewestelijke overheden om de doelstellingen voor 2030 te verhogen.

Momenteel voorziet het ontwerp van het Nationaal Energie-Klimaatplan een doelstelling van 18,3% hernieuwbare energie in het Belgische energieverbruik. De Europese Commissie vraagt om een aanzienlijke verhoging van deze doelstelling tot ongeveer 25 procent. De spelers in de PV-sector van hun kant zijn klaar om de uitdaging aan te gaan en roepen de overheid op om de ambitie van de sector te verhogen met een jaarlijks percentage van 1.000 MWp aan nieuwe installaties.

© Engie Fabricom

Twee recente voorbeelden van de dynamiek in fotovoltaïsche zonne-energie in België:

Boven: Het Kristal Solar Park in Lommel in Vlaanderen, de grootste PV-grondinstallatie in de Benelux (100 MWp).

Hieronder : De PV-parking van het dierenpark Pairi Daiza in Wallonië, die momenteel in aanbouw is, is de grootste in zijn soort ter wereld (20 MWp).

© Perpetum

De spelers zijn ook bereid om hernieuwbare energiegemeenschappen in België op te richten en zo het collectief zelfverbruik te ontwikkelen, d.w.z. het delen van lokale zonne-energie tussen verschillende consumenten in een wijk.

Volgens de sector is het delen van energie tussen de deelnemers in deze gemeenschappen een kans om de lokale congestie te beperken en onnodige netversterkingen te vermijden door de synchronisatie tussen productie en lokaal verbruik te bevorderen.

Na afloop van deze bijeenkomst zijn de deelnemers van mening dat de fotovoltaïsche zonnesector een steeds belangrijkere rol zal spelen bij koolstofvrij maken van ons energiesysteem en tegelijkertijd onze bevoorradingszekerheid in combinatie met andere aanvullende hernieuwbare energiebronnen in België zal garanderen.