You are here

Zonnestroom

 • Het Internationaal Energie Agentschap bestudeert de zonnewagen

  Het Agentschap stimuleert nu de ontwikkeling van geïntegreerde fotovoltaïsche zonnesystemen voor elektrische auto's terwijl de Europese fabrikanten binnenkort twee zeer verschillende en veelbelovende modellen zullen leveren: de Sion en de Lightyear.

 • Batterijen hebben een gunstige CO2-balans… maar enkel op grote schaal

  Volgens een rapport van het Internationaal Energieagentschap leidt zonnestroom die via een huishoudelijke batterij wordt verbruikt tot een slechtere milieuprestatie. De CO2-balans is echter positief wanneer men een grootschalig batterijsysteem vergelijkt met aardgascentrales(fossiel).

 • Derde partij financiering fotovoltaïsche zonne-energie : een interessante formule in Brussel als alles contractueel goed bepaald is

  Eigenaars in Brussel die een beroep doen op een derde investeerder kunnen een fotovoltaïsche zonne-installatie plaatsen en dus genieten van een verminderde elektriciteitsfactuur zonder een euro te moeten betalen. Deze formule is ook interessant voor gehuurde gebouwen op voorwaarde dat de voorgestelde formules goed worden geanalyseerd.

 • Naar burgers als actoren op de duurzame energiemarkt

  Het Europese pakket voor schone energie biedt een ongekende kans om burgers, lokale overheden en het KMO’s tot echte spelers op de energiemarkt te maken, wat de lokale gemeenschappen ten goede komt. Op voorwaarde dat de twee richtlijnen correct worden omgezet in nationaal recht. Organisaties werken eraan om dit te verwezenlijken. 

 • Heropleving van markt in 2019 met een half GWp aan geïnstalleerd PV-vermogen

  Met 544 MWp aan geïnstalleerd vermogen vorig jaar, is 2019 het vierde beste jaar voor PV in België, wat het totaal geïnstalleerd vermogen op 4,8 GWp brengt.

 • Waarom onderschat de politiek voortdurend het toekomstig potentieel van fotovoltaïsche zonne-energie?

  Het Internationaal Energieagentschap, waarnaar men refereert, publiceert elk jaar zeer voorzichtige prognoses over de verwachte ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie. Deze prognoses, die worden tegengesproken door de sterke groei van zonne-energie, belemmeren het beleid inzake energietransitie.

 • Eerste proefprojecten collectief zelfverbruik in Brussel

  Twee scholen , in Vorst en Ganshoren, die zijn uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen zullen hun overtollige zonne-energie tegen een gunstig tarief aan de buren verkopen. Het Brussels Gewest wil  een model uitwerken in de strijd tegen brandstofarmoede.

 • Belgische stakeholders fotovoltaïsche zonne-energie klaar voor meer ambitieuze doelstellingen

  Meer dan 240 fotovoltaïsche stakeholders hebben elkaar ontmoet op de Belgian Solar Day. De sector is bereidwillig. Dankzij lagere kosten, technologische verbeteringen en innovatieve koppelingen (warmtepompen, opslag, elektrische auto's) is het mogelijk om tegen 2030 1.000 MWp per jaar te installeren.

 • Einde van de compensatie? Laten we het eigen verbruik van zonnestroom maximaliseren!

  Het Brussels Gewest zal vanaf 1 januari 2020 een einde maken aan het principe van de "terugdraaiende teller". In Wallonië kondigt de nieuwe regering aan dat ze deze maatregel zal uitstellen. Terwijl Vlaanderen zich voorbereidt op een geleidelijke afbouw. Hier is onze uitleg en advies.

 • Rendement PV-systeem: moet een installatie na 10 jaar worden vervangen?

  "Mijn fotovoltaïsche zonne-installatie is meer dan 10 jaar oud. Is het met de evolutie van de technologie interessant om deze te vervangen door een efficiëntere installatie? "Onze reactie.

 • Zonnekaart: Hoeveel kan uw dak opbrengen?

  Leefmilieu Brussel lanceert een campagne en een instrument om de Brusselaars te motiveren hun dak uit te rusten met fotovoltaïsche zonne-energie. Vul uw adres in en ontdek de financiële mogelijkheden van uw dak !

 • Uw fotovoltaïsche installatie na 10 jaar vervangen ? Absurd !

  In Brussel overwegen sommige gezinnen om hun fotovoltaïsche zonne-energie-installaties te vervangen om te kunnen genieten van 10 nieuwe jaren met groenestroomcertificaten. Het Brussels Gewest wil dit voorkomen door de verandering van het economisch belang van het collectief zelfverbruik van de prosument.

 • Hoe kan je de rentabiliteit van een fotovoltaïsche installatie in Brussel vanaf 2020 optimaliseren

  Door het einde van de compensatieregeling in het Brussels Gewest vanaf 2020 zal de fotovoltaïsche rentabiliteit een andere logica volgen. Voor een AC omvormervermogen van 10 kVA geeft een installatie van ongeveer 12 kWp het hoogste economische rendement. Hier zijn al onze tips.

 • Zonnekaart: hoeveel brengt mijn dak op?

  De inwoners van Brussel beschikken nu over een sterk instrument: de zonnekaart. Voer uw adres in en ontdek onmiddellijk het fotovoltaïsch potentieel van uw dak. Wat brengt het op ?

 • Een zonneschool, dankzij participatieve financiering van de ouders

  Het Sint-Anne Instituut in Etterbeek heeft een fotovoltaïsche zonne-installatie aangekocht dankzij de renteloze leningen van de ouders van de school. Deze originele regeling zal het ook mogelijk maken om de "Natuur"-projecten van de school te financieren.

 • Eerste openbaar gebouw "SolarClick" in Brussel

  Op het dak van de residentie Val des Fleurs in Sint-Agatha-Berchem ligt nu een installatie van 111 kWp. Dit is het eerste van de 150 openbare gebouwen in Brussel die tegen eind 2020 van dit programma zullen profiteren.

 • Brussel voorziet 46 openbare gebouwen van fotovoltaïsche zonne-energie

  Het Brussels Gewest wil de energieprestatie van openbare gebouwen verbeteren. In 2018 zullen 46 daken worden uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen.

 • Hoe in Brussel een fotovoltaïsch systeem in mede-eigendom installeren

  Het Brussels Gewest stimuleert de installatie van zonnepanelen. Maar de meeste zonnige daken zijn gemeenschappelijk bezit. Hier zijn enkele tips om een gemeenschappelijke installatie te vergemakkelijken.

 • Succesvolle eerste editie van het Belgian Solar Network

  Deskundigen, fabrikanten en politici hebben samen de balans opgemaakt van de uitdagingen van fotovoltaïsche cellen in België: ontwikkeling, integratie op het net, technologische innovaties, eigen verbruik, kwaliteit, opslag, ... Dit zijn de belangrijkste elementen.

 • 2017 of de economische zegetocht van zon en wind

  Het jaar 2017 werd gekenmerkt door een dramatische daling van de productiekosten van fotovoltaïsche zonne-energie en windenergie. Het concurrentievermogen ligt nu hoger dan het concurrentievermogen van de traditionele energieproductie. Een cjferanalyse.

 • We hebben de PVheater getest, een systeem dat overtollige huishoudelijke zonnestroom opslaat

  APERe heeft een PVheater gedurende 2 jaar getest. Er zijn veel voordelen en enkele beperkingen.Een feedback over de ervaringen.

 • Brusselaars onderschatten de voordelen van fotovoltaïsche zonne-energie

  Volgens een enquête is de meerderheid van huiseigenaren in Brussel niet op de hoogte van de werkelijke kosten van een fotovoltaïsche zonne-installatie (gemiddeld € 5.000). Met een terugverdientijd van maximaal 7 jaar kan deze investering uw elektriciteitsfactuur doen verminderen. Dit zijn onze tips.

 • Uw fotovoltaïsche installatie bij IKEA? Vergelijk vooraleer je koopt

  IKEA-België verkoopt nu fotovoltaïsche zonnepanelen. De aangeboden prijzen zijn laag, maar niet noodzakelijkerwijs goedkoper dan bij conventionele installateurs. Het is beter om prijzen en services te vergelijken vooraleer u koopt.

 • Opslag: de kosten van batterijen in vrije val tegen 2030

  Volgens het nieuwste IRENA-rapport zullen de kosten van batterijopslag voor stationaire elektrische toepassingen met twee derde dalen tegen 2030. Een kostendaling die de vraag zal stimuleren en de verwachte ontwikkeling van hernieuwbare energie zal ondersteunen.

 • Wanneer zonne-architecten voorstellen om BIPV te relanceren

  Gebouwgeïntegreerde PV (BIPV) heeft het moeilijk om zich los te maken uit het uitzonderlijke vastgoedsectorsegment. Architect-ontwerpers bieden nu een nieuwe piste aan, op basis van de energieprestatie ... en architectonische durf.

 • Einde van de prosumentenvergoeding : bedreiging of kans?

  Het jaarlijkse compensatiemechanisme wordt in de drie gewesten in twijfel getrokken. Het einde  "van de terugdraaiende teller" zal de prosumenten stimuleren om hun gewoontes te veranderen. Een uitleg over de prosumentencurve, op basis van een concreet geval gemeten in 2016.

 • Fotovoltaïsche zonne-energie in 2016 : een groei van de markt in de drie gewesten

  Een algemene heropleving van de Belgische markt. In 2016 kende de markt een groei van 70%. Dit herstel was te danken aan kleinere installaties in Vlaanderen en de grote in Wallonië en Brussel. Het productiepark heeft 2,9 TWh zonnestroom geproduceerd, iets minder dan 4% van het totale elektriciteitsverbruik van het land.

 • Fotovoltaïsche energie heeft al zijn schulden reeds afgelost

  Op 1 februari zal de wereldwijde fotovoltaïsche zonne-energiesector haar energie hebben terugverdiend sinds de opkomst van deze technologie. De schuld van broeikasgassen, op haar beurt, zal zijn afgelost in 2018. De zonne-energieproductie zal voor de volledige 100% goed zijn voor het milieu.

 • En nu is het tijd voor eigen productie !

  Eigen productie ? « Eigen verbruik » zult u antwoorden. Nu nee, ik blijf bij mijn stuk en zeg : eigen PRODUCTIE. Ja, het gaat hier eigenlijk over een detail. Uiteindelijk hebben we het over hetzelfde : het verbruik van fotovoltaïsche zonne-energie op de plaats van productie, we gaan niet zitten muggenziften. Een kroniek van Benjamin Wilkin.

 • Eliosys is van plan om gebruikte fotovoltaïsche modules te herwaarderen.

  Het Waalse onafhankelijk laboratorium heeft duizenden modules geanalyseerd die voorzien waren om te worden gerecycleerd. Conclusies : de helft ervan is herbruikbaar. En kan opnieuw worden ingezet in een nieuwe Europese industriële sector.

 • Welk duurzaam levenseinde van fotovoltaïsche panelen?

  Wallonië en Brussel zijn bezig met de afwerking van het juridische en praktische kader voor de recyclage van gebruikte zonnepanelen. Het principe van circulaire economie opent ook de weg naar het hergebruik van de panelen aan het einde van hun levensduur.

 • Beleidskader groene stroom gewijzigd in Brussel

  Het nieuwe Brusselse besluit zorgt voor een beter kader voor zonne-energie. De stopzetting van de « teller die terugdraait » wordt gecompenseerd door meer groenestroomcertificaten.

 • Fotovoltaïsche zonne-energie is goedkoper dan kernenergie

  De aankoop van een PV-systeem is nu vier keer goedkoper dan 10 jaar geleden. Dat is de conclusie van de eerste groepsaankoop georganiseerd door APERe en Test-Aankoop. Daarom is fotovoltaïsche zonne-energie nu competitiever dan nieuwe kerncentrales.

 • Prijs van Powerwall brengt revolutie teweeg in residentiële opslag

  Door de  bekendmaking van de installatieprijs van de Powerwall voor de Australische markt, brengt Tesla een revolutie teweeg in de combinatie van zonne-fotovoltaïsche en opslag van elektriciteit. Het is nu goedkoper om zonnestroom te produceren en op te slaan in plaats van elektriciteit af te nemen van het elektriciteitsnet. Ook in België.

 • De globale groei van fotovoltaïsche zonne-energie in 2014

  Het Internationaal Energie Agentschap en haar O&O-programma gewijd aan fotovoltaïsche zonne-energie (IEA PVP) heeft onlangs haar jaarlijks rapport gepubliceerd over de evolutie van de sector wereldwijd. Met een geïnstalleerd vermogen van 40 GW in 2014, dekt fotovoltaïsche zonne-energie nu 1 % van de wereldwijde vraag naar elektriciteit. België haalt meer dan 3 % van haar elektriciteitsvraag uit fotovoltaïsche zonne-energie.

 • Welke netvergoeding voor de prosumenten?

  Veel particulieren uitgerust met fotovoltaïsche installaties verzetten zich tegen de "forfaitaire netvergoeding”  die hen zou worden opgelegd. Maar in een bredere context eisen deze nieuwe spelers hun rechtmatige plaats op in de elektriciteitsmarkt.

 • PV: een variabele, maar voorspelbare productie

  Het Internationaal Energie Agentschap toont de voorspelbaarheid aan van fotovoltaïsche zonne-energie productie. Ze stelt een simulatiemodel voor.

 • Opslag : op zoek naar een markt

  Verenigd op IRES 2015 onderzoeken bedrijven gespecialiseerd in energieopslag nu de mogelijke markten voor hun innovatieve technologieën. Naar het voorbeeld van de huishoudelijke batterij Powerwall. Een prijssignaal voor  de « prosumers » kan de beweging doen versnellen.

 • MetaPV : reactief vermogen om het netwerk te optimaliseren

  Het Europese project MetaPV heeft zijn conclusies gepubliceerd : door het reactief vermogen te gebruiken, kan de opvangcapaciteit van het elektriciteitsnet worden verhoogd met 50%. Deze oplossing vermijdt grote investeringen in de infrastructuur. Interview met Carlos Dierckxsens (3E).

 • Fotovoltaïsche zonne-energie : nauwelijks 65 MWp geïnstalleerd in 2014

  Fotovoltaïsche zonne-energie kende in 2014 een scherpe daling van de installatie-activiteiten in de drie Belgische regio's. Eind 2014 bereikte het  zonnepark een totale capaciteit van 3,1 GWp, met een jaarlijkse productie gelijk aan 16% van het jaarlijkse verbruik van de Belgische huishoudens.

 • Zonnestroom : einde van de vergoeding, maar meer groenestroomcertificaten in Brussel ?

  BRUGEL stelt voor om het principe van de vergoeding af te schaffen in 2018 wat nadelige gevolgen heeft voor zonnestroomproducent. De Brusselse regulator stelt daarom voor om het subsidieniveau van groencertificaten te verhogen om de ​​terugverdientijd op de investering van 7 jaar te behouden.

 • Weerberichten hernieuwbare energie in 2014

  Sinds 2009 worden de gewone weerberichten aangevuld door zonne- en windenergiegegevens. Hierbij vindt u voor het jaar 2014 een overzicht van de dekkingsgraad in het energieverbruik van de Belgische huishoudens door hun fotovoltaïsche zonne-installatie (3 kWp), een zonneboilersysteem met een standaardformaat van 4,6 m² - 300 l als ook het aantal woningen dat kan worden gedekt door het Belgische windpark.

 • BIPV : Brussel toont het voorbeeld

  De Brusselse milieuadministratie is verhuisd. Ze vestigde zich in de Belgische grootste passiefhuiskantooor dat fotovoltaïsche zonne-energie in het gebouw integreert. Een zeldzaam voorbeeld in België.