Weerberichten hernieuwbare energie in 2014

Sinds 2009 worden de gewone weerberichten aangevuld door zonne- en windenergiegegevens. Hierbij vindt u voor het jaar 2014 een overzicht van de dekkingsgraad in het energieverbruik van de Belgische huishoudens door hun fotovoltaïsche zonne-installatie (3 kWp), een zonneboilersysteem met een standaardformaat van 4,6 m² - 300 l als ook het aantal woningen dat kan worden gedekt door het Belgische windpark.

 

Dekkingsgraad door fotovoltaïsche zonne-energie in 2014: tussen 86% en 137%

Ondanks een bijzonder sombere tweede week van juli en matige maand augustus was er veel zonneschijn in 2014. De fotovoltaïsche zonne-productie bedroeg 1003 kWh kWp. Op Belgische schaal produceerde het fotovoltaïsche zonne-energiepark (3.020 MWp, d.w.z. het equivalent van de oppervlakte van 3000 voetbalvelden) ongeveer 2,6 TWh, meer dan 3,2% van de Belgische elektriciteitsverbruik.

De bovenstaande figuur toont de wekelijkse verandering in de dekking door fotovoltaïsche zonne-energie van een huishouden voorzien van een PV-systeem van 3 kWp (tussen 16 m² en 24 m², afhankelijk van de technologie) goed gericht (zuid, 35 ° en zonder schaduw).

De dekkingsgraad door fotovoltaïsche zonne-energie is de verhouding van elektriciteitsproductie door fotovoltaïsche zonne-energie en het stroomverbruik van een huishouden.

De donkerblauwe lijn geeft de dekkingsgraad voor een huishouden dat jaarlijks 3.500 kWh verbruikt (gemiddeld huishouden) met een jaarlijks gemiddelde van 86% van de gedekte behoeften. De lichtblauwe lijn geeft de dekkingsgraad voor een huishouden dat jaarlijks 2.200 kWh verbruikt (REG-huishouden). Dit ligt op een gemiddelde van 137% in 2014.

 

Zonne-gegevens

Hieronder vindt u de vergelijking van de jaarlijkse zonnegegevens (2009-2014) en als ook fotovoltaïsche productie waargenomen in Brussel.

Zonnegegevens (Ukkle) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gemiddeld sinds 2009
Totale horizontale zonne-instraling

kWh / (m² jaar)

1.087 1.056 1.087 1.041 1.037   1.062
Jaarlijkse zonne-instraling

(Aantal uren)

1.699 1.556 1.782 1.529 1.510 1.634 1.618
Productie zonnestroom

Zuid 35 ° (kWh / kWp)

985 927 1.040 976 953 1.003 981

Tabel: Evolutie van de jaarlijkse zonnegegevens. Bronnen: MRI, EnergizAIR.

De gemiddelde jaarlijkse zonnestroomproductie van de laatste 5 jaar is 981 kWh/kWp. De meting van zonne-instraling hangt nauw samen met de standaard zonnestroomproductie.

 

Dekkingsgraad van een zonneboilersysteem in 2014: tussen de 50% en 70%

Een zonneboilersysteem met twee panelen en een boiler van 200 tot 300 liter is bij Belgische gezinnen een veel voorkomende installatie om sanitair warm water te verwarmen. Het systeem dekt tijdens verschillende weken in de lente, zomer en herfst voor 100% de behoefte aan warm water, zonder de noodzaak van een back-up systeem.

2014 had een prachtige lente, maar een rotte zomer!

Voor een gezin van vier personen, gebruikt weer over hernieuwbare energie twee verbruiksprofielen: het profiel van een huishouden met een gemiddeld verbruik (140 liter warm water op 50°, in het rood), een ander profiel met een matige consumptie (80 l d warm water op 50 ° voor een gezin van vier personen, paars).

De jaarlijkse energiebalans is rooskleurig voor een efficiënt huishouden: een productie van 1050 kWh, een dekkingsgraad van 70% en 22 weken van volledige autonomie (6 maanden).

Voor een standaard huishouden: een productie van 1370 kWh, een dekkingsgraad van 51% en … 2 korte weken van volledige autonomie.

 

De Belgische dekkingsgraad door windenergie in 2014: een derde van de Belgische woningen

In 2014 heeft het model EnergizAIR de evolutie van de Belgische windpark 1.719 MW (begin van het jaar) tot 1833 MW (einde van het jaar) geïntegreerd. De windturbines produceerden in 2014 meer dan 4,5 TWh, het equivalent van meer dan 5,6% van het Belgische elektriciteitsverbruik. De jaarlijkse benuttingsgraad van windenergie was 29% (23% voor het gemiddelde onshore park en 39% voor offshore windenergie).

De windrijke periodes volgen de weercycli sneller op in de herfst en winter. 2014 was geen uitzondering op deze regel en heeft slechts drie keer een langdurige rustperiode gekend: tijdens de maanden mei, juli en september.

Jaarlijks werd er gemiddeld het equivalent van een derde van het elektriciteitsverbruik van alle Belgische gezinnen geproduceerd door de Belgische windturbines. De lichtgroene lijn geeft het percentage REG-woningen (2200 kWh / jaar), waarvan het equivalent van het verbruik werd gedekt door windproductie: 43%. De lichtgroene lijn geeft het percentage van standaardwoningen (3500 kWh) waarvan het equivalent werd gedekt door de windproductie: 27%.

Belgisch wind park   2012 2013 2014
Jaarlijks benuttingspercentage onshore 26,4% 23,7% 23,0%
  offshore 39,8% 40,9% 38,8%
  moyenne 28,8% 28,5% 29,0%
Geïnstalleerd vermogen op 31/12 onshore 883 MW 1 050 MW 1 121 MW
  offshore 195 MW 490 MW 712 MW
  totale 1 078 MW 1 723 MW 1 833 MW

Tabel: Evolutie van de jaarlijkse windgegevens. (Bronnen: EnergizAIR Elia, Facilitateur éolien). Opmerking: De gegevens van 2009-2010-2011 zijn niet in deze tabel opgenomen, omdat ze niet vergelijkbaar zijn (gegevens alleen voor Wallonië)