Warmtekrachtkoppeling en appartementen, een win-win situatie ?

Onlangs huldigde de coöperatie Energiris in Brussel zijn eerste WKK in gefinancierd door burgers (foto boven). Een bijzonder veelbelovend concept voor appartementen.

Niets beters dan windturbines die aan de hemel van de gemeente staan afgetekend of zonnepanelen die de daken opfleuren om de burgerparticipatie in hernieuwbare energie te illustreren. En de symboliek is er niet voor niets te maken met het recente succes van de burgercoöperaties voor energieproductie.

Voor warmtekrachtkoppeling leek dit minder vanzelfsprekend. Een anonieme machine op de vloer van een technisch lokaal, daar kan men veel minder over praten. Ook al produceert het warmte en elektriciteit.

De EPB argument begint een rol te spelen

Tenzij men zich rechtstreeks richt tot de eigenaars van gebouwen door hen voor te stellen om gratis de prestaties van hun verwarmingsinstallatie te verbeteren en tegelijkertijd hun EPB-certificaat (Energie Prestatie Gebouw) interessanter te maken voor een potentiële koper of huurder. Met, als aandeelhouder van de coöperatie, een « klein » dividend (maximaal 6%), dat is altijd interessant als je het vergelijkt met de opbrengsten van een spaarrekening.

Het is in dat opzicht dat men easyCOGEN dochteronderneming van Energiris, Brusselse coöperatieve voor investeringen in duurzame energie heeft opgericht. Missie volbracht: de eerste WKK door burgers is net ingehuldigd !

De VVE wordt prosument

Het project is een initiatief  van de Vereniging van AppartmentsEigenaren Franz Guillaume in Evere. Deze vereniging was aan het nadenken over de EPB van haar woningen en in het bijzonder over de prestaties van haar ketels aan het einde van hun levensduur, toen Energiris, via haar dochteronderneming easyCogen in beeld kwam. Waarom niet bij de installatie van nieuwe ketels ook een WKK toevoegen ?

De coöperatie wil zowel de financiering, het ontwerp van de installatie, de implementatie en de controle op zich nemen. De VVE zou prosument worden, recht hebben op de geproduceerde elektriciteit (al verkocht of verbruikt) en de productie van warmte. Alleen de aardgas en elektriciteit die nodig is om het geheel te laten functioneren zijn voor rekening van de eigenaars als ook een jaarlijkse vergoeding die zal variëren naar gelang de waarde van de financiële winst op de energiefactuur van de VVE door middel van de ‘WKK-installatie (een provisie van € 7.360 voor het eerste jaar).

Energiris, van haar kant, recupereert gedurende tien jaar groencertificaten en eventuele subsidies voor investeringen. Voldoende om het initieel investeringsbedrag terug te betalen (zo’n 100 000) en voldoende om een marge terug te kunnen geven aan de coöperanten onder de vorm van dividenden. De VVE heeft zelfs recht op een bonus in het geval van een verdere verhoging van de door het Brussels Gewest toegepaste vermenigvuldigingscoëfficiënt op haar groenestroomcertificaten.

 Installatie

Het systeem bestaat uit :

  • twee ketels van Viessmann met een capaciteit van 175 kilowatt thermisch,
  • een WKK-installatie op aardgas met een vermogen van 20 kW elektrisch en 42,4 kW thermisch  (inclusief een warmtewisselaar voor condensatieketel van 3,5 kW thermisch)
  • twee elektrische warmtepompen lucht-water voor sanitair warm water (2 x 2,2 kW thermisch).