You are here

Statistieken

 • Heropleving van markt in 2019 met een half GWp aan geïnstalleerd PV-vermogen

  Met 544 MWp aan geïnstalleerd vermogen vorig jaar, is 2019 het vierde beste jaar voor PV in België, wat het totaal geïnstalleerd vermogen op 4,8 GWp brengt.

 • Waarom onderschat de politiek voortdurend het toekomstig potentieel van fotovoltaïsche zonne-energie?

  Het Internationaal Energieagentschap, waarnaar men refereert, publiceert elk jaar zeer voorzichtige prognoses over de verwachte ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie. Deze prognoses, die worden tegengesproken door de sterke groei van zonne-energie, belemmeren het beleid inzake energietransitie.

 • Fotovoltaïsche zonne-energie in 2016 : een groei van de markt in de drie gewesten

  Een algemene heropleving van de Belgische markt. In 2016 kende de markt een groei van 70%. Dit herstel was te danken aan kleinere installaties in Vlaanderen en de grote in Wallonië en Brussel. Het productiepark heeft 2,9 TWh zonnestroom geproduceerd, iets minder dan 4% van het totale elektriciteitsverbruik van het land.

 • Doelstellingen duurzame ontwikkeling : welke indicatoren voor België ?

  De Belgische regering maakte eind juni 2016 de balans op van de toezichtindicatoren van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Men wil een verdubbeling van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie tegen 2030.

 • Elektriciteitsprijzen : de kloof tussen de regio's groeit

  Sinds begin 2016 dalen de prijzen in Wallonië en Brussel aanzienlijk. In Vlaanderen echter hebben twee prijsstijgingen de prijs gebracht naar 30 eurocent/kWh.  Wat meer uitleg.

 • Weer hernieuwbare energie : recordproductie in 2015

  In 2015 hebben we met recordscijfers in fotovoltaïsche zonne-energie en windenergie 10% van het totale elektriciteitsverbruik in België kunnen dekken.

 • De globale groei van fotovoltaïsche zonne-energie in 2014

  Het Internationaal Energie Agentschap en haar O&O-programma gewijd aan fotovoltaïsche zonne-energie (IEA PVP) heeft onlangs haar jaarlijks rapport gepubliceerd over de evolutie van de sector wereldwijd. Met een geïnstalleerd vermogen van 40 GW in 2014, dekt fotovoltaïsche zonne-energie nu 1 % van de wereldwijde vraag naar elektriciteit. België haalt meer dan 3 % van haar elektriciteitsvraag uit fotovoltaïsche zonne-energie.

 • Fotovoltaïsche zonne-energie : nauwelijks 65 MWp geïnstalleerd in 2014

  Fotovoltaïsche zonne-energie kende in 2014 een scherpe daling van de installatie-activiteiten in de drie Belgische regio's. Eind 2014 bereikte het  zonnepark een totale capaciteit van 3,1 GWp, met een jaarlijkse productie gelijk aan 16% van het jaarlijkse verbruik van de Belgische huishoudens.

 • 2014, recordjaar opwarming

  Met een jaarlijkse graaddag van 1424, heeft België nog nooit meegemaakt zo’n zacht jaar meegemaakt. En op Europees niveau is in 2014 ook een warmterecord verbroken.

 • Weerberichten hernieuwbare energie in 2014

  Sinds 2009 worden de gewone weerberichten aangevuld door zonne- en windenergiegegevens. Hierbij vindt u voor het jaar 2014 een overzicht van de dekkingsgraad in het energieverbruik van de Belgische huishoudens door hun fotovoltaïsche zonne-installatie (3 kWp), een zonneboilersysteem met een standaardformaat van 4,6 m² - 300 l als ook het aantal woningen dat kan worden gedekt door het Belgische windpark.