PV: een variabele, maar voorspelbare productie

Het Internationaal Energie Agentschap toont de voorspelbaarheid aan van fotovoltaïsche zonne-energie productie. Ze stelt een simulatiemodel voor.

Het Internationaal Energie Agentschap en haar O&O-programma voor fotovoltaïsche zonne-energie (IEA PVP) lanceerde onlangs een rapport over het beheer van de variabiliteit van fotovoltaïsche zonne-energieproductie.

De onderzoekers bestudeerden de groei van de fotovoltaïsche zonne-energieproductie en het beheer van deze variabele energiebron voor het behoud van het evenwicht op het elektriciteitsnet .

Volgens hen moeten we afstappen van de gebruikelijke opvattingen over de intermitterende aard van de zonneproductie. Het rapport toont aan dat de variabiliteit van de productie sterk vermindert wanneer men meerdere fotovoltaïsche systemen samenvoegt, in plaats van één enkel systeem.

Uit de analyse blijkt dus dat de totale productie van veel geografisch verspreide systemen een afvlakkend effect veroorzaakt waardoor de impact van de lokale variabiliteit vermindert.

De grootschalige productie van zonne-energie lijkt dus variabel, maar is voorspelbaar.

De onderzoekers stellen daarom een ​​eenvoudig en uitgebreid model voor dat deze variabiliteit kan weergeven.

Het Internationaal Energie Agentschap biedt ook een stappenplan aan naar een elektrisch systeem  indien de zon een belangrijke productiebron wordt.