Opslag: de kosten van batterijen in vrije val tegen 2030

Volgens het nieuwste IRENA-rapport zullen de kosten van batterijopslag voor stationaire elektrische toepassingen met twee derde dalen tegen 2030. Een kostendaling die de vraag zal stimuleren en de verwachte ontwikkeling van hernieuwbare energie zal ondersteunen.

Het International Renewable Energy Agency (IRENA) heeft op 6 oktober een rapport gepubliceerd met als titel  “Electricity storage and renewables – Costs and markets to 2030 “.

Conclusies: de daling van de batterijprijzen voor stationaire toepassingen zal worden voortgezet en de eenheidsprijzen zullen tegen 2030 met 2/3 dalen. Deze daling zal de markt voor de installatie van opslagcapaciteit stimuleren waardoor de activiteiten zullen verzeventienvoudigen tegen 2030.

Figuur uit het rapport p 100: Eenheidsprijs per opslagcapaciteit van 1 kWh ($/kWh)

 

Hernieuwbare energie ondersteund door groei van opslagcapaciteit

De combinatie van variabele elektriciteitsopwekking met opslagcapaciteit vervangt elektrische oplossingen op basis van fossiele of nucleaire energiebronnen. De opslagcapaciteit kan verdrievoudigen als landen het aandeel van hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix verdubbelen.

“Naarmate de opslagtechnologie verbetert en de prijzen dalen, kunnen kleinschalige toepassingen drastisch toenemen, wat de toepassing van hernieuwbare energie zal versnellen”, aldus de Chief Executive Officer van IRENA , Adnan Z. Amin. “In deze dynamiek van een koolstofarme energiesector is het tijdperk van opslagtechnologieën cruciaal. ”

Elektrische voertuigen drukken de prijzen naar omlaag

Eind 2016 ging de kostprijs van lithium-ionbatterijen voor transporttoepassingen met een factor vier naar omlaag in vergelijking met 2010. Tegen 2030 zouden de kostprijs opnieuw kunnen dalen met twee derde. De levensverwachting zou met ongeveer 50% kunnen stijgen, terwijl het aantal complete cycli bijna zou kunnen verdubbelen (+ 90%).

Stationaire toepassingen profiteren van de technologische vooruitgang en van de lagere kostprijs voor ingebouwde batterijen voor elektrische voertuigen. “De groei van het gebruik van de Li-ion batterij in het elektrisch transport de komende 10 tot 15 jaar is een belangrijke synergie die de batterijkosten voor stationaire toepassingen zal verlagen,” zei Dolf Gielen, Directeur van het IRENA Innovation and Technology Center en een van de auteurs van het rapport. “De trend in de richting van elektrische mobiliteit biedt ook mogelijkheden voor elektrische voertuigen om “vehicle-to-grid” diensten aan te bieden, waardoor een positieve spiraal van hernieuwbare energie en opslagintegratie ontstaat. ”

Hoewel de markt van stationaire batterijen bescheidener is dan de markt voor batterijen in elektrische voertuigen, zullen ze zich ontwikkelen in directe combinatie met fotovoltaïsche zonne-energie (Rooftop-PV) en voor diensten aan het elektriciteitsnet (Utility scale batteries). In het “hoge” scenario verwacht IRENA een sterke groei van de opslagcapaciteit: in 2017 ongeveer 10 GWh en meer dan 420 GWh tegen 2030.

Figuur uit het rapport p 106: Vooruitzichten voor groei van stationaire batterijcapaciteit in de wereld.

 

Pompopslag, Li-ion en flow-batterijen

Bij stationaire toepassingen domineren hydraulisch gepompte opslagsystemen de opslag van elektriciteit. Van de totale opslagcapaciteit van 4,7 TWh in 2017 is 97% van het type met pompopslag. In het “hoge” scenario verwacht IRENA een drievoudige toename van de totale opslagcapaciteit, waarvan 45% afkomstig zal zijn van pompopslag, 21% van accu’s van elektrische voertuigen en 23% van warmteopslag in geconcentreerde zonne-energiecentrales (CSP).

Technologische doorbraken zullen de versnelde ontwikkeling en acceptatie van alternatieve opslagtechnologieën ondersteunen, zoals lithium-ion (Li-ion) batterijen en flow batterijen. Bij hoge temperatuur natriumzwavelbatterijen kan de kostprijs bijvoorbeeld met maximaal 60 procent kunnen worden verlaagd, terwijl de totale kosten van de batterijstroom tegen 2030 met tweederde zouden kunnen dalen.