Oplossingen voor de renovatie van grootschalige woningbouw

De renovatie van bestaande woningen is een belangrijke prioriteit in de strijd tegen energiearmoede. Burger- en overheidsinitiatieven geven het goede voorbeeld.

De renovatie van bestaande woningen is zeker een belangrijke prioriteit In de strijd tegen energiearmoede.  Maar veel obstakels verhinderen momenteel de inzet van grootschalige renovatie :

  • Het gebrek aan financiële middelen van de eigenaars;
  • Het gebrek aan informatie over openbare financieringssystemen (Ecopack, premies, …);
  • Het gebrek aan transparantie over de winstgevendheid van thermische renovatieprojecten en de financiering daarvan;
  • Het ontbreken van burgerbewustzijn;
  • Het gebrek aan organisatie van lokale vaklui om particulieren een ‘kant en klare’ oplossing voor energetische renovatie aan te bieden die niet alleen duidelijk, efficiënt en consistent is, maar ook aantrekkelijk vanuit economisch oogpunt;
  • De beperkte reikwijdte van huurders om eigenaars te stimuleren energiebesparende werken uit te voeren. Welnu, de huursector bestaat meestal uit de meest energievretende woningen.
  • Terwijl Wallonië op 10 mei haar lange termijnstrategie voor energierenovatie van gebouwen gepresenteerde, zijn er wel een aantal innovatieve lokale initiatieven die verdienen om als voorbeeld te worden getoond, inclusief hun potentiële impact in de strijd tegen energiearmoede. Hieronder geven we twee bijzonder veelbelovende voorbeelden.

De woningcorporaties

De burgercoöperaties zoals Habitat Invesdre in Verviers of Les Tournières in Luik, streven ernaar om woningen te kopen en te renoveren om deze beschikbaar te stellen aan specifieke doelgroepen door de woningen toe te vertrouwen, aan bijvoorbeeld, een erkend sociaal vastgoedkantoor, die verantwoordelijk is voor het beheer van de huur.

Zo kunnen de huurders hun levenskwaliteit en levensstandaard te verbeteren en profiteren van fatsoenlijke woningen aan een matige en energiezuinige huur.

Deze initiatieven worden hieronder gepresenteerd : Habitat Invesdre en Les Tournières


In Luik is deze hoekwoning omgebouwd tot vier transiappartementen, beheerd in partnershap met een centrum voor het onthaal van individuen en gezinnen met sociale problemen eneen kantoor dat het netwerk alternatieve financiering Financité huisvest. Een energierenovatie uitgevoerd door Les Tournières.

Renovatie platforms

Naar het voorbeeld van Franse modellen zoals DOREMI, is Gembloux begin 2017 gestart met operatie RENOV’ENERGIE. Het doel is om een ​​lokaal renovatieplatform op te starten dat tegelijkertijd werkt op twee domeinen :

  • Het verenigt lokale bedrijven in energierenovatie die gebruik maken verschillende technieken: thermische isolatie, vervanging van ramen en deuren, vervanging van verwarmingssystemen door condensatieketels, installatie van biomassaketels en kachels, warmtepompen, fotovoltaïsche energie-systemen , ventilatie, thermische zonne-energiesystemen, energiezuinige elektrische apparatuur, etc.
  •  Ze mobiliseert en adviseert kandidaat verbouwers met als doel het werk te structureren en te verzamelen voor een consortium van bedrijven. De begeleiding van de burgers bestaat uit het samen uitwerken van een financieel plan, rekening houdend met de regelgeving, ecopack/renopackleningen, premies, mogelijke energiebesparingen en leningen beschikbaar via de banksector.

Deze twee luiken van werkzaamheden worden uitgevoerd door een lokale externe coördinator aangesteld door de overheid. De financiering van de diensten gebeurt door een publiek-private partnerschap. Sterker nog, de stad en partnerbedrijven geven aan de coördinator een procentuele commissie op het gerealiseerde werk.

Tot op heden overstijgt het succes van deze eerste operatie van energierenovatie de verwachtingen van de stad. Inderdaad, er werden 16 lokale bedrijven geselecteerd en 60 eigenaars hebben hun interesse getoond in de operatie en worden momenteel begeleid in de realisatie van hun projecten.

Het totale geplande investeringsbedrag voor de 60 woningen bedraagt ​​ongeveer 450.000 € tot 550.000 €.

De initiatiefnemers van het project hadden voor de voorziene werken door de burgers meerdere aspecten van het gebouw voor ogen, namelijk de renovatie van het dak, isolatie van het dak en de muren – van buiten of van binnen – en soms van de bodem, vervanging van de ramen, van verwarmingsketels, plaatsing warmtepompen, soms thermische zonne-energiesystemen en integratie van PV-systemen.

De projecten zullen binnenkort beginnen en zullen doorgaan tot begin 2018. Er wordt een een follow-up van de projecten voorzien om te controleren of de werken goed worden uitgevoerd zodat er een  een maximale energiebesparing wordt bereikt voor elke woning.

Voor meer informatie :

 

Aanvullende initiatieven

Deze twee initiatieven, één burger en  één publiek initatief, vormen zeker de basis van een model van lokale publiek-private samenwerking die de belemmeringen voor een grootschalige renovatie van woningen kunnen wegwerken.

Sterker nog, door zijn ethische en solidaire aanpak, bevordert het burgerinitiatief – in Verviers en Luik – de creatie van kwaliteitswoningen die toegankelijk zijn voor alle doelgroepen.
Wat betreft het initiatief van Gembloux: zij biedt professionals de mogelijkheid om hun activiteiten te ontwikkelen, door hun kostenramingen en hun interventies te coördineren, verminderen de totale kosten van de werkzaamheden. Het geeft de eigenaars ook de mogelijkheid om een energierenovatie van hun woning rustig te overwegen door middel van een aanspreekpunt in de zoektocht naar een neutrale budgettaire impact. Dit door de terugbetaling van de financiering door energiebesparing en een mogelijke productie van hernieuwbare energie. Daarom is dit model bijzonder geschikt voor woningen.
 

Een grote inspiratie voor de vele Waalse gemeenten die bezig zijn met hun burgers in het Burgemeestersconvenant …