You are here

Géothermie ; Pompe à chaleur ; Solaire thermique ; Biomasse-énergie

Het nastreven van groene warmte

Deze vierde kaart van de cluster TWEED cluster verschilt van de vorige drie. We zitten ver van de stroom aan activiteiten die terug te vinden is in de waardeketen van energie uit biomassa, windenergie en zonnestroom. Niettemin bevindt met zich met groene warmte volop in een productieketen – verwarming – die niet minder dan 45% van het eindverbruik van energie in de Europese Unie vertegenwoordigt !