Maar wat doen de Belgische stakeholders van de smart gridtechnologie ?

De TWEED cluster heeft de Waalse en Brusselse stakeholders die actief of « geactiveerd » zijn in de markt voor smart grids in kaart gebracht. Hoe kunnen we onze vaardigheden, investeringsprojecten en O&O stimuleren ?

Op 9 mei heeft de TWEED cluster haar nieuwe kaarten over intelligent beheer van de elektriciteitsnetten (smart grids) voorgesteld. Op het menu : belangrijke data, vraagsturing, flexibiliteit, microgrid, opslag, …

Doelstellingen : de diagnose van de sector, het in kaart brengen van stakeholders, het stimuleren van de Waalse vaardigheden en het ondersteunen van investeringen en O&O.

Men identificeerde ongeveer 80 Waalse en Brusselse stakeholders (bedrijven, O&O-centra, vormingsspecialisten, …) met geïntegreerde vaardigheden in de waardeketen van de sector die een technologische meerwaarde leveren.

Deze stakeholders- die al actief zijn op het gebied of het zouden kunnen worden – kunnen waarschijnlijk een concurrentievoordeel verwerven op de Europese markt voor smart grids.

Volgens een bewezen methodologie, wordt elke stakeholders gerangschikt volgens twee waardeketens : horizontale waardeketen, m.a.w. het beroep, en de verticale waardeketen, de technologie zelf (zie onderstaande afbeeldingen).

Op de horizontale keten positioneren de Waalse en Brusselse stakeholders zich massaal op de volgende gebieden : O&O, studies en ontwerp van het project, onderwijs, promotie en sensibilisering. Velen zijn ook actief in andere beroepen, maar zeer weinig in financiering, transport en verbruik (en helemaal niet in de afbraak en recyclage).


Op de verticale keten zijn onze bedrijven en onderzoekscentra even sterk aanwezig in alle technologische segmenten.


In termen van werkgelegenheid blijkt uit de enquête dat er in de Belgische smart gridsector voornamelijk werknemers werken (ongeveer 2700), maar ook ingenieurs (700) en arbeiders (300).

De enquête geeft ook de gevraagde profielen weer in de sector : IT-managers, ingenieurs, experts in de toegepaste wiskunde en webdesigners.

Om een beter idee te geven over de verschillende activiteiten met smart grids, geven we een overzicht van de volgende projecten van Belgische stakeholders :

Industore : het optimaliseren van energetische flexibiliteit van industrieterreinen ;

PVCROPS : betere integratie van PV-systemen in het net door het voorspellen van de schommelingen in  het PV-vermogen en ze te beperken door nieuwe technologieën: beheer en energie-opslag ;

Ecobiogaz : beheren en opslaan van biogas voor een betere flexibiliteit van het net ;

EnergizAIR : brengt hernieuwbare energie op een kwalitatieve, informatieve en positieve manier in de kijker in het dagelijks leven van de Europese burger (het weerbericht over hernieuwbare energie) ;

FLEXIPAC : het optimaliseren van de energievraag door het besturen van thermische toepassingen (warmtepompen, enz.) in het kader van de integratie van intermitterende productiebronnen en economische valorisatie van de flexibiliteit ;

GEPPADI : zorgen voor een intelligente en communicatieve openbare verlichting ;

PERFECT : het kenmerken van de werkelijke energieprestaties van de bouwschil en haar onderdelen door middel van metingen ter plaatse ;

SMARTWATER : ontwikkelen van systemen  voor de pompopslag van elektriciteit voor de exploitatie van ondergrondse reservoirs ;

WallonHY : de rol bepalen van Power-to-hydrogen, met name voor de flexibiliteit van het net.

Zoveel projecten waarmee Belgische stakeholders zich positioneren in de Europese sector van smart grids, die volop in beweging is, maar nog een markt moet vinden met voldoende afzetmogelijkheden.

De kaarten zullen binnenkort beschikbaar zijn in PDF en in interactief formaat – en de vaardigheden van de Belgische stakeholders laten zien !