Is uw elektriciteitsleverancier echt groen ?

Een nieuwe tool maakt het Brusselaars mogelijk om de eerlijkheid van hun leveranciers te controleren : is de geleverde elektriciteit zo groen zoals voorgesteld ?

BRUGEL, de Brusselse regulator van de energiemarkt, heeft een nieuw zeer relevant instrument ontwikkeld : Greencheck.be.

U heeft gekozen voor een elektriciteitsleverancier omwille van het aantrekkelijk aanbod aan hernieuwbare energiebronnen? Controleer of hij zijn verplichtingen aan u goed nakomt!

Inderdaad, deze nieuwe online tool maakt het de Brusselaars mogelijk om het gegarandeerde percentage groene stroom door uw energieleverancier te controleren. Een effectieve manier om te reageren op de transparantie van de aanbiedingen op de markt.

Hoe ga je tewerk ?

1. Neem uw laatste jaarlijkse elektriciteitsafrekening.

2. Voer uw EAN-elektriciteitscode (18 cijfers te beginnen met 5414) in die u wil controleren.

3. Op basis van de ingevoerde gegevens, zult u het percentage groene levering van de EAN-code kunnen zien.

4. Klik op de groene kolom om de details van uw elektriciteitsvoorziening van deze maand (geografische oorsprong en energiebron) te bekijken.

De Garanties van Oorsprong

Hoe kan je dit controleren ?

Om de herkomst van de groene elektriciteit die zij verkopen te bewijzen, zijn de leveranciers verplicht om :

  • maandelijks aan de distributienetbeheerder en/of de transmissiesysteembeheerder de klantenlijst door te geven van de levering van groene stroom. Ze moeten ook, voor elke klant, het aandeel van groene stroom in de totale elektriciteitsvoorziening doorgeven;
  • aan BRUGEL de labels van garantie van oorsprong (GO) voor groene stroom teruggeven die ze hebben verleent gedurende een bepaalde periode.

Met andere woorden, om groene elektriciteit te kunnen verkopen in een bepaald jaar, moeten leveranciers de productie van groene elektriciteit rechtvaardigen in dezelfde periode. Anders verliezen ze hun leveringsvergunning. De garanties van oorsprong verzekeren dan ook de traceerbaarheid van de productie.

Ter informatie: het grootste deel van de ingevoerde garanties van oorsprong in de Brusselse regio zijn afkomstig van waterkracht, met een aandeel van 61% in 2014 (zie onderstaande grafiek). Ze komen vooral uit Scandinavië, met 58% van de ingevoerde garanties van oorsprong in 2014. We merken niettemin een diversificatie van de productie, met een groei van windenergie, biomassa en zonne-energie.