Heropleving van markt in 2019 met een half GWp aan geïnstalleerd PV-vermogen

Met 544 MWp aan geïnstalleerd vermogen vorig jaar, is 2019 het vierde beste jaar voor PV in België, wat het totaal geïnstalleerd vermogen op 4,8 GWp brengt.

 

In 2019 zette de groei van fotovoltaïsche zonne-installaties zich voort: Wallonië installeerde 104 MWp, het Brussels Gewest voegde er 22 MWp aan toe, terwijl Vlaanderen 418 MWp installeerde.

2019 is dus het vierde beste installatiejaar in België en bevestigt de heropleving van de PV-markt.

Het Belgische park heeft nu een cumulatief geïnstalleerd vermogen van 4.826 MWp (4,8 GWp). Dit komt overeen met een paneeloppervlakte van ongeveer 35 km² (7,5 m²/kWp), en het vermogen van bijna vijf kernreactoren.

In België bedraagt het gemiddelde percentage van fotovoltaïsche zonne-installaties 423 Wp per inwoner, d.w.z. meer dan anderhalf paneel per persoon.

 

In Vlaanderen werd het jaar 2019 gekenmerkt door de inhuldiging van het Kristalpark (100 MWp) in Lommel. Ook de residentiële markt boekte een betere vooruitgang dan in Wallonië. De installatie- en ondersteuningsvoorwaarden voor residentiële systemen zijn er echter niet beter dan in Wallonië. Er bestaat echter een verplichting om hernieuwbare technologie te installeren in nieuwe gebouwen en bij zware renovaties, wat in de overgrote meerderheid van de gevallen gebeurt door de installatie van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.

 

In Brussel is het aantal kleine zonne-installaties aanzienlijk toegenomen. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door een combinatie van een renteloze lening, de aanwezigheid van zeer dynamische derde partij-investeerders, de publicatie van de zonnekaart van Brussel en zeer hoog aantal groenestroomcertificaten in een context van relatief lage materiaalprijzen. 

Het belang van het aandeel Solar Click is er sinds 2018 constant en zichtbaar. Ondanks de aangekondigde vermindering van het aantal groenestroomcertificaten in de loop van 2020 en het gedeeltelijke einde van de compensatie, blijven de economische voorwaarden in Brussel uiterst gunstig en mag het installatieniveau dus niet verzwakken.

 

In Wallonië werd 85% van de kleine installaties uitgevoerd vóór 1 juli 2019, als gevolg van het aankondigingseffect met betrekking tot de hypothetische vrijstelling van het prosumententarief voor degenen die hun systeem vóór die datum zouden hebben geïnstalleerd. Grotere installaties (> 10 kWp) zijn sterk gedaald (-44%).

Met uitzondering van de ingebruikname van de parking op fotovoltaïsche zonne-energie van Pairi Daiza (20 MWp), lijkt 2020 geen succesjaar te zijn, integendeel. De reden hiervoor is de algemene onzekerheid over de plaats van zonne-energie in de energietoekomst van Wallonië, in het bijzonder de besluiteloosheid over de inwerkingtreding van het prosumententarief. Anderzijds brengt de dynamiek van de energiegemeenschappen een groei met zich mee voor de PV-sector (lees onze artikelen No prosumer tariff …for 4 months en Wallonië richt de hernieuwbare energiegemeenschappen op).

Het zou ook verstandig zijn om in Wallonië en Brussel snel de verplichting in te voeren om de productie van hernieuwbare energie te installeren in nieuwe gebouwen en bij zware renovaties, zoals opgelegd door de richtlijn inzake hernieuwbare energie van 2018.

 

Doelstellingen op schema

 

De Belgische doelstelling om in 2020 5 GWp te bereiken lijkt dan ook gemakkelijk haalbaar.

En uitgaande van het feit dat een er gemiddelde productiviteit van 1000 kWh/kWp is, is het mogelijk om in 2020 de doelstelling van 4,8 TWh aan fotovoltaïsche zonne-energie in 2020 te halen (om de evolutie van de productiviteit van de zonne-energie in België te kennen, lees ons artikel aandeel van 21% aan hernieuwbare energie in de Belgische elektriciteitsproductie in 2019).

België streeft nu naar een doelstelling van 11 GWp tegen 2030, waarvoor een installatietempo van 600 MWp per jaar gedurende 10 jaar nodig is. Dit traject is vastgelegd in het Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030 – waarvan de definitieve versie eind 2019 aan de Europese Commissie is voorgelegd.

We stellen vast dat alle opeenvolgende regeringen in het verleden de mogelijke ontwikkeling van de fotovoltaïsche zonnetechnologie hebben onderschat. De eerste doelstelling voor 2020 is dus al in 2011 bereikt. Een echt ambitieus beleid zou dus ambitieuzere doelstellingen kunnen opleveren.

 

 

Geef jezelf visibiliteit binnen het Internationaal Energie Agentschap!

Wilt u uw expertise of innovaties laten zien via de activiteiten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA)?

Profiteer van de permanente aanwezigheid van België binnen het IEA-PVPS (Photovoltaic Power Systems Programme).

Dankzij de bijdragen van de 3 Gewesten kunt u rechtstreeks deelnemen of uw expertise doorgeven op verschillende jaarlijkse evenementen: uitwisseling van informatie, onderzoeksresultaten, presentatie van uw technologische en marktinnovaties, …

Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de APERe, de Belgische vertegenwoordiger in de persoon van Benjamin Wilkin: bwilkin@apere.org .