You are here

Geothermie

  • Geothermie: Brussel onderzoekt de toekomst onder zijn voeten

    In welke mate en op welke manier kan het Brussels Gewest haar geothermisch potentieel benutten om het hoofd te bieden aan de klimaat- en de energie-uitdaging ? Een eerste stap in de goede richting is het Brugeo project 2016-2020.

  • Het nastreven van groene warmte

    Cluster TWEED publiceert een kaart met de Waalse en Brusselse actoren van groene warmte. Men ondervindt een zekere terughoudendheid van politieke en industriële beleidsmakers maar ook de diversiteit aan werkterreinen wordt niet benut door een gebrek aan gedeelde ambitie.