Gebouwen en hernieuwbare technologieën

Ben je burger of bouwprofessioneel actief in Brussel ? Hier zijn twee instrumenten om een goede keuze te maken uit de verschillende hernieuwbare energietechnologieën en ze op een gepaste wijze te integreren.

Op zoek naar informatie en advies voor het ontwerp of renovatie van gebouwen met een hoge milieukwaliteit ?

Hier zijn twee handige tools :

  • Leefmilieu Brussel heeft een nieuwe versie van haar gids duurzame gebouwen ontwikkeld. Deze gids zal u, dankzij een verbeterde ergonomie, helpen vanaf het begin van uw project: concrete oplossingen, documenten, nuttige contacten …
  • Leefmilieu Brussel heeft op haar website ook de pagina’s over groene energie bijgewerkt. U zult er informatie en nuttig advies over hernieuwbare technologieën vinden.