Fotovoltaïsche zonne-energie : nauwelijks 65 MWp geïnstalleerd in 2014

Fotovoltaïsche zonne-energie kende in 2014 een scherpe daling van de installatie-activiteiten in de drie Belgische regio's. Eind 2014 bereikte het  zonnepark een totale capaciteit van 3,1 GWp, met een jaarlijkse productie gelijk aan 16% van het jaarlijkse verbruik van de Belgische huishoudens.

Eind 2014 bedroeg het geïnstalleerd vermogen van het Belgische park 3.105 MWp of 3,1 GWp. Dit komt overeen met een oppervlakte  van zonnepanelen van ongeveer 23 km² (het equivalent van 3.200 voetbalvelden). Het geïnstalleerd vermogen per inwoner  is 277 Wp/ inwoner.

Met nauwelijks 65 MWp geïnstalleerd vorig jaar, is 2014 het slechtste jaar sinds 2008 in termen van installaties. Professionals hebben 4 keer minder dan in 2013 en 10 keer minder dan in 2012 geïnstalleerd !

De geschatte jaarlijkse elektriciteitsproductie is nu gelijk aan 16% van het verbruik van de Belgische huishoudens (3500 kWh/jaar), of 3,4% van het totale elektriciteitsverbruik (dat was volgens Synergrid 80 TWh in 2014).

Een belangrijk kenmerk is het overwicht van kleine installaties met meer dan 355.800 huishoudelijke installaties: één Belgisch gezin op dertien heeft een fotovoltaïsch zonnesysteem, dat is het hoogste percentage in Europa! Dat is het gevolg van een steunmechanisme dat het zelfverbruik bij de huishoudens en de KMO’s heeft gestimuleerd. Decentralisatie is duidelijk op het appel.

In Wallonië

Het lage niveau van installaties in 2013 verbeterde niet  in 2014. In 2014 werd er slechts 33 MWp geïnstalleerd (5 keer minder dan in 2013), waarvan meer dan de helft voor bedrijven (> 10 kWp).

Het Qualiwatt ondersteuningsmechanisme, hoewel aantrekkelijk op financieel gebied, kan de investeerders niet geruststellen. De verkiezingsperiode en de onzekerheid over de invoering van een netvergoeding voor PV-eigenaren zijn factoren die dit sombere klimaat zouden kunnen verklaren. Getuigenissen van installateurs  tijdens Batibouw suggereren echter een nieuwe boost in het vertrouwen van de kandidaatbouwers/verbouwers.

In Vlaanderen

Met slechts 31 MWp geïnstalleerd vorig jaar, bevestigt 2014 de dalperiode in de Vlaamse PV- sector. En de verklarende factoren zijn identiek aan die van Wallonië.

Vlaanderen blijft de marktleider in België op gebied van het totaal geïnstalleerd vermogen: 2,2 GWp (73% van het Belgische park).

In Brussel

Terwijl er in 2012 en 2013 veel grote installatieprojecten waren, wordt 2014 gekenmerkt door een vertraging in de markt: er waren slechts 2 installaties van meer dan 250 kWp en 5 keer minder residentiële installaties dan de twee voorgaande jaren. De steunregeling is echter dezelfde gebleven sinds augustus 2013 en garandeert altijd een maximale terugverdientijd van 7 jaar.

Deze statistieken zijn beschikbaar bij het Belgische observatorium voor hernieuwbare energie