Fotovoltaïsche zonne-energie is goedkoper dan kernenergie

De aankoop van een PV-systeem is nu vier keer goedkoper dan 10 jaar geleden. Dat is de conclusie van de eerste groepsaankoop georganiseerd door APERe en Test-Aankoop. Daarom is fotovoltaïsche zonne-energie nu competitiever dan nieuwe kerncentrales.

APERe en Test-aankoop hebben in België een groepsaankoop gelanceerd voor de aankoop van een fotovoltaïsch systeem aan de beste prijs/kwaliteit om de PV-sector te stimuleren. 11.000 gezinnen zijn geïnteresseerd in de groepsaankoop, dat door Europa wordt gefinancierd en midden december werd afgesloten. De kans voor Renouvelle om zijn eerste conclusies te trekken.

Eerste vaststelling : de concurrerende installateurs stellen een gemiddelde prijs voor onder de          1500 €/kWp (inclusief BTW). Dit is 4 keer goedkoper dan 10 jaar geleden. Voor een gemiddelde installatie van 3 kWp, investeren de deelnemende huishoudens vandaag 4500 € inclusief BTW, tegenover 20.000 € 10 jaar geleden. Deze daling in de prijs kan worden verklaard door de lagere productiekosten op een internationale groeiende markt en de ervaring die is opgedaan door de Belgische installateurs.

Tweede vaststelling : sinds de val van de installatieprijs, kost alle nieuwe productie van zonnestroom in België nu minder dan 11 eurocent per kWh of 109,9 €/MWh (deze conservatieve berekening over 20 jaar, neemt als referentie een module die 920 kWh per jaar produceert, houdt rekening met de veroudering van de installatie – een jaarlijkse afname van de productiviteit van 0,5%  – en inclusief de vervanging van de omvormer na 10 jaar).

Ter vergelijking, de toekomstige kerncentrale van EPR in Hinkley Point in Groot-Brittannië zal zijn elektriciteit opwekken aan een feed-in tarief van 127,2 €/MWh (1), nog te indexeren, over 35 jaar (een bedrag waar de elektriciteitsverkoopprijs op de markt nog moet worden bijgeteld, ongeveer                  40 €/MWh vandaag).

Voor grote fotovoltaïsche systemen zijn de kosten voor elektriciteitsproductie nog competitiever, rond de 90 €/MWh over 20 jaar. En voor kleine installaties in België schatten een aantal prognoses dat de productiekosten zich zullen bevinden tussen de 95 en 65 €/MWh of zelfs minder afhankelijk zullen zijn van de financieringskosten. Zie grafiek en studie hieronder :


De kost van zonnestroom (€/MWh) voor een residentiële installatie op het dak (5kWp)in 6 europese steden (en dus 6 verschillende productiviteitscijfers), met 3 vergoedingsscenario’s van het geïnvesteerde vermogen : 0% (eigen vermogen). 2% en 4 % (rentevoet bank bijvoorbeel). Bron : PV LCOe in Europa 2014-30 – Eindrapport juni 2015
LCOe : Levelized Cost of Energy = Actuele energiekost – CAPEX : Capital expenditures = Investeringsuitgaven – OPEX : Operating expenses = Operationele kosten – WACC : Weighted average cost of capital = De gewogen gemiddelde kapitaalkosten

De groepsaankoop in België bevestigt deze studie  (productiekost vastgelegd op 110 €/MWh uit eigen vermogen) en onderbouwt de perspectieven voor 2020, 2025 en 2030.

Windenergie is eveneens competitief: de huidige productiekosten liggen tussen de 60-80 €/MWh en heeft de neiging om nog verder te dalen.

Na de COP21 klimaattop zijn we blij om te constateren dat de fotovoltaïsche zonne-energie en windenergie nu minder dure opties zijn dan kernenergie om onze CO2-uitstoot te verminderen, en tegelijkertijd een grotere energieonafhankelijkheid creëren (geen aankoop van brandstof).

Wij merken op dat de verlenging van de Belgische kerncentrales niets verandert aan deze uitspraak. Inderdaad, de totale financiële kost van het afvalbeheer is tot vandaag de dag onbekend. Ter vergelijking, afgeschreven fotovoltaïsche installaties produceren een elektriciteit … die bijna gratis is, bijna zonder afvalproductie (95% zijn recyclebaar sensoren) en zonder CO2-uitstoot.

Daarom is het interessant om de hernieuwde belangstelling van het grote publiek voor de fotovoltaïsche sector vast te stellen. Daarom start de volgende groepsaankoop van APERe/Test-Achat in de eerste helft van 2016.

(1) De contractprijs is vastgelegd aan  92,5 £/MWh, en moet worden omgezet in € volgens het dagtarief 1 GBP = 1,375 € op 15 december 2015.