Fotovoltaïsche energie heeft al zijn schulden reeds afgelost

Op 1 februari zal de wereldwijde fotovoltaïsche zonne-energiesector haar energie hebben terugverdiend sinds de opkomst van deze technologie. De schuld van broeikasgassen, op haar beurt, zal zijn afgelost in 2018. De zonne-energieproductie zal voor de volledige 100% goed zijn voor het milieu.

Een Nederlandse méta-analyse blikt terug op 40 jaar ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie. En de milieu-impact is positief, zelfs indien het product afkomstig is uit China! De resultaten die op 6 december 2016 werden gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications hebben alles van een Sinterklaascadeau, met het verschil dat ze echt zijn! We weten al dat fotovoltaïsche zonne-energie, samen met de windenergie, de goedkoopste vorm van elektriciteitsproductie is wereldwijd. Er is  een overvloed aan artikelen over het onderwerp en de ontwikkelingen volgen zich sneller en snel op. We weten ook dat de energetische terugverdientijd van een fotovoltaïsch systeem kort is (om een ​​systeem te maken, verbruiken we energie en dan produceert het elektriciteit en lost het systeem zijn energieschuld af). In België, lost een fotovoltaïsch systeem op basis van een gemiddelde productie tijdens zijn levensduur, minstens 8 keer zijn energetische schuld af.

Dankzij de meta-analyse “Re-assessment of net energy production and greenhouse gas emissions avoidance after 40 years of photovoltaics development’, weten we nu dat dit geldt voor de gehele sector, wereldwijd, zowel voor de aspecten energie, als voor de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van fotovoltaïsche installaties. De auteurs identificeren de leercurve van de energetische kosten en de uitstoot van broeikasgassen in verband met de PV-productie. Volgens verschillende studies die ze konden raadplegen, constateerden ze het volgende: telkens wanneer het geïnstalleerde fotovoltaïsche vermogen verdubbelt, dalen de energiebehoeften van deze industrie met 12  tot 13% en de uitstoot van broeikasgassen met 17 tot 24%.

Rekening houdend met deze dynamiek, hebben de auteurs de balans tussen schulden en gecumuleerde winst berekend sinds de opkomst van deze technologie. De twee breekpunten, waarna de winst hoger zijn dan de schulden, zijn:

  • Tussen 1997 en 2017 voor de energetische aspecten;
  • Tussen 2001 en 2018 voor de broeikasgasaspecten.

 


Afhankelijk van wat men beschouwt als een hoge fotovoltaïsche zonne-energieproductiviteit (Toenemende PR, ongeweer 1250 kWh/kWp) of lage (lage PR, ongeweer 850 kWh/KWp), zal de energieterugverdientijd liggen tussen 1997 en 2017.
Uiterlijk op 1 februari 2017 in het meest pessimistische scenarion, zal de wereldwijde energieterugverdientijd van de fotovoltaIsche zonne-energiesector sinds de opkomst van deze technologie zijn terugbetaald. Over het geheel genomen zal de sector energie produceren zonder te verbruiken. Bron : NatureCommunications, december 2016.

De kloof tussen die jaren (1997-2017 voor energie, 2001-2018 voor broeikasgassen) geeft het gemiddelde niveau van de productie weer. De vroegste cijfers tonen een wereldwijde gemiddelde productiviteit van ongeveer 1.250 kWh/kWp in 2015, terwijl de latere cijfers ook in 2015 een wereldwijde gemiddelde productiviteit van ongeveer 800 kWh/kWp tonen. Deze waarde is lager dan de gemiddelde productiviteit die acht jaar geleden door Apère in Brussel werd vastgesteld op een echte installatie zonder schaduw en gericht op het zuiden, en deze is 990 kWh/kWp.


De ecologische schuld van de wereldwijde fotovoltaïsche sector sinds de opkomst van deze technologie, zal ten laatste vanaf september 2018 (in een scenario met lage productiviteit) zijn terugbetaald. Over het geheelgenomen zal de sector niet langer broeikasgassen uitstoten.

De kloof tussen die jaren (1997-2017 voor energie, 2001-2018 voor broeikasgassen) geeft het gemiddelde niveau van de productie weer. De vroegste cijfers tonen een wereldwijde gemiddelde productiviteit van ongeveer 1.250 kWh/kWp in 2015, terwijl de latere cijfers ook in 2015 een wereldwijde gemiddelde productiviteit van ongeveer 800 kWh/kWp tonen. Deze waarde is lager dan de gemiddelde productiviteit die acht jaar geleden door APERe in Brussel werd vastgesteld op een echte installatie zonder schaduw en gericht op het zuiden, en deze is 990 kWh/kWp.

We kunnen dus vandaag bevestigen dat elk toegevoegd oppervlak aan fotovoltaïsche zonne-energie een netto positieve bijdrage levert aan het milieu en duurzame energie.

Daarnaast is deze technologie financieel aantrekkelijk, deze kunt u berekenen op financiële fotovoltaïsche simulatoren.