Energie: welke zijn de gewestelijke prioriteiten?

De nieuwe gewestelijke regeringen zijn geïnstalleerd. Welke zijn de beleidsintenties rond hernieuwbare energie en het beheersen van de energievraag?

De hernieuwbare energiesector komt verzwakt uit drie jaar van onzekerheid in het energiebeleid. Zal de nieuwe legislatuur opnieuw het vertrouwen geven aan de stakeholders om de EU 2020-doelstellingen te kunnen behalen ? De gewestelijke beleidsverklaring geeft alleszins perspectieven voor de komende 5 jaar.

In Brussel wil de regering PS-CDH-FDF « de circulaire economie ondersteunen » en een « toegankelijke energie voor iedereen ». De nieuwe minister van Energie en Milieu, Celine Fremault, wil de renovatie- en energiepremies herbekijken en hergroeperen zodat de doelgroep van huishoudens die het echt nodig hebben, beter kan worden bereikt. De huidige premies voor nieuwbouw van passiefhuizen zullen bijvoorbeeld worden ondergebracht onder energiebesparing.

De Brusselse regering zal een fonds oprichten voor de financiering van acties rond energiebesparing voor huishoudens, voert de Brusselse groene lening weer in en zal de 0 % – lening bestendigen voor huishoudens met lage inkomens. De regering zal ook de bijbehorende tools op elkaar afstemmen. Verder zullen de opleidingen van beroepen in nieuwe technologieën, energietransities, sociale transities en ecologische transities verder worden uitgebouwd met als doel nieuwe banen te creëren. Ten slotte overweegt de DPR om groenestroomcertificaten toe te kennen aan de verbrandingsoven van Brussel om het gewest te financieren. Hierdoor wijzigt het oorspronkelijke principe van het steunmechanisme voor de productie van groene stroom.

In Vlaanderen kondigt NVA-CD&V-Open VLD regering prioritaire acties aan om energie te besparen in gebouwen, ook in sociale woningen. De nieuwe minister van Energie Annemie Turtelboom, zal de steunmechanismen van groene stroom en warmte hervormen en vereenvoudigen. De Vlaamse Regering zal er ook over waken dat de energieprijs op hetzelfde niveau blijft als die van de buurlanden om de concurrentiepositie van de bedrijven te kunnen garanderen. Dezelfde Vlaamse partijen, samen met MR, onderhandelen momenteel over de vorming van de federale regering en het federale beleid.

In Wallonië kondigde de regering PScdH aan dat ze de ontwikkeling van hernieuwbare energie « in een tempo willen verderzetten aan een draagbare en beheersbare kost voor de maatschappij. » En de drie betrokken ministers – Paul Furlan (Energie), Jean-Claude Marcourt (Economie) en Antonio Di Carlo (Milieu) – die al in de vorige regering zaten, vinden het belangrijk om deze acties verder te zetten. De DPR wil in ieder geval « de acties rond energiebesparing ondersteunen », « het garanderen van de toegang tot energie in een efficiënte markt » en « de ontwikkeling van hernieuwbare energie ten behoeve van de gemeenschap ».