Einde van de prosumentenvergoeding : bedreiging of kans?

Het jaarlijkse compensatiemechanisme wordt in de drie gewesten in twijfel getrokken. Het einde  "van de terugdraaiende teller" zal de prosumenten stimuleren om hun gewoontes te veranderen. Een uitleg over de prosumentencurve, op basis van een concreet geval gemeten in 2016.

Wat betreft de relatie met het elektriciteitsnet : de fotovoltaïsche prosument is een persoon die elektriciteit haalt van het net en er elektriciteit op injecteert. De fotovoltaïsche zonne-installatie produceert elektriciteit door de zon. Deze productie voedt rechtstreeks de elektrische apparaten onder spanning. In geval van een overschot, wordt het overschot geïnjecteerd op het net. In geval van een tekort aan elektriciteit, wordt er elektriciteit gehaald van het net.

Elektrische en financiële balans 2016

Bij een prosument worden er drie elektriciteitsstromen gemeten met meters : de fotovoltaïsche zonne-energieproductie, injectie op het net van het overschot aan zonneproductie (index A-), de afname van stroom van het elektriciteitsnet voor consumptiedoeleinden (index + A).

Directe consumptie is de hoeveelheid zonnestroom die direct ter plaatse wordt verbruikt :

Direct verbruik = PV Productie – Injectie

Het stroomverbruik is de hoeveelheid elektriciteit die ter plaatse wordt verbruikt :

 Consumptie = PV Productie – Injectie + Afname

Hieronder bespreken we het geval van de prosument Apere, een vereniging die het dak van haar Brusselse kantoor heeft voorzien van een fotovoltaïsch systeem als huurder. Het dak bestaat uit twee oppervlaktes die verbonden zijn met een meter van een verdieping. Het totale zonnevermogen is 7,85 kWp  verdeeld over twee omvormers van 5 en 3 kVA.


Fig. Jaaroverzicht 2016 van de elektrische stromen van de prosument APERe

In 2016 heeft de prosument Apere 8211 kWh verbruikt voor haar kantooractiviteiten (verlichting, computers, kleine apparaten). Haar fotovoltaïsche installatie (7,85 kWp) heeft in 2016 7401 kWh geproduceerd. Door gebruik te maken van het jaarlijkse compensatiemechanisme, bedroeg de hoeveelheid elektriciteit die in rekening werd gebracht 810 kWh (8 211-7 401).

Een jaarlijkse vermindering van de factuur van rond de 1450 €, met elektriciteitsprijzen van ongeveer 19,5 eurocent/kWh (marginale prijs berekend op basis van de factuur van de elektriciteitsleverancier in 2016).

Het jaarlijkse zelfverbruik – de autonomie van zonne-energie – was 36%, dat wil zeggen dat de directe consumptie 36% van de verbruikte elektriciteit van de kantooractiviteiten bedroeg. Met andere woorden, met een energieverbruik van 8211 kWh heeft Apere 5242 kWh van het net afgenomen,  64% van zijn elektriciteitsbehoefte.

Met een direct verbruik van 2969 kWh op een zonne-energieproductie van 7401 kWh was het jaarlijkse verbruik 40%. Met andere woorden, 40% van de PV-productie werd ter plaatse verbruikt en 60% werd geïnjecteerd op het elektriciteitsnet.

We benadrukken dat het zelfverbruik en de eigen productie niet hetzelfde is. Verhoog de directe consumptie, door de afnames te verminderen en verbeter de zelfproductie.

Welke veranderingen door het afschaffen van de compensatie in Brussel in 2018 ?

Het jaarlijkse compensatiemechanisme zal begin 2018 in Brussel worden geschrapt.

Zonder dit mechanisme zullen de factureerde hoeveelheden elektriciteit ten laste van het jaarlijks verbruik van 8211 kWh stijgen van 810 kWh tot 5242 kWh. Bovendien kan de geïnjecteerde stroom (4432 kWh) worden verkocht aan een leverancier aan een prijs van ongeveer 3 eurocent/ kWh. M.a.w. geen vermindering meer van de elektriciteitsrekening van 1.450 €, maar een van ongeveer 720 €    (580 € vermindering op de factuur en € 140 voor de verkoop van de injectie).

De PV-productie van Apere, operationeel sinds september 2013, geeft tot 2023 recht op vier groene stroomcertificaten (GSC) per MWh elektriciteit. In 2016 bracht de productie van 7401 kWh 29,6 GSC op. De GSC kunnen nu worden verhandeld op de markt aan een prijs van ongeveer 90 €. De jaaropbrengst van de groene stroomcertificaten bedroeg ongeveer 2650 €.

We vatten het nog eens samen. Met het compensatiemechanisme lag de jaarlijkse inkomen van de prosument Apere rond de 4100 € in 2016. Zonder dit mechanisme zou het  3.370 € zijn geweest. Dit jaarlijkse inkomen wordt vergeleken met de initiële investering die in 2013 de orde van 27.000  € lag. De terugverdientijd gaat van 6,5 naar 8 jaar. Omdat we 4 jaar hebben kunnen genieten van het compensatiemechanisme van 2014-2017, wordt de terugverdientijd teruggebracht tot 7,5 jaar.

Voor systemen die sinds 2015 zijn geïnstalleerd, houdt de vermenigvuldigingsfactor van de Brusselse groenestroomcertificaten rekening met de impact van het aangekondigde einde van de compensatieregeling om een ​​terugverdientijd van zeven jaar te verzekeren (zie ons artikel Fotovoltaische zonne-energie: einde van de vergoeding, maar meer groenestroomcertificaten in Brussel). En Wallonië houdt de methodologie voor de berekening van de Qualiwatt premie er eveneens rekening mee maar voor de garantie van een terugverdientijd van acht jaar voor installaties van 3 kWp.

De prosument zal zijn gewoontes aanpassen om zijn elektriciteitsafnames te verminderen

Door het jaarlijkse compensatiemechanisme heeft de prosument zijn fotovoltaïsch systeem zodanig ontworpen en gedimensioneerd zodat de jaarlijkse elektriciteitsproductie gelijk is aan de jaarlijkse geconsumeerde hoeveelheid. En dit ongeacht de geïnjecteerde stromen en afnames van het net. Zonder dit mechanisme verandert de logica van het concept.

Het doel van de prosument is om de elektriciteitsafnames van het net te verminderen. Het gaat om de vermindering van de index A + op de elektrische meter. Hoe? Door het verhogen van rechtstreekse consumptie door een grotere fotovoltaïsche installatie (het verstrekken van meer dekking in periodes met minder zonneschijn), het verminderen van het niet-verschuifbare nachtverbruik (energiebesparing en energie-efficiëntie, bijvoorbeeld door LED-verlichting) en het brengen van verschuifbaar stroomverbruik in een fase dat afgestemd is met de PV-productie van de dag. De website “Go to the Sun” biedt prognoses van de PV-productie d.w.z. periodes van hogere zonne-energieproductie en adviseert u over mogelijke acties.

Op deze manier is het einde van de compensatie die geen mogelijkheid biedt tot een vast capaciteitstarief (vergoeding) een echte kans om van de prosument een deugdzame speler te maken van een beter beheersbaar elektriciteitsnet. Enerzijds draagt hij bij tot de vermindering van de elektriciteitsvraag en versterkt hij zijn autonomie van zonne-energie en anderzijds wat betreft de hoeveelheid geïnjecteerde elektriciteit, voedt hij het netwerk van schone elektriciteitsproductie en versterkt hij de energetische autonomie van het gewest. Laten we hopen dat tijdens de besprekingen die momenteel in Wallonië aan de gang zijn, de plaatsing van dubbele elektriciteitsmeters gaat opwegen boven het capaciteitstarief.