Een energiepact voor de winter?

Zullen we genoeg energie hebben om de winter door te komen? Na elk zomerrecès herhaalt zich het scenario van een mogelijke 'black-out'. Dit risico is zorgwekkend en de voorraad aan beschikbare elektriciteitsreserves is kleiner dan ooit. Nochtans hebben de betrokkenen van het energiepact concrete oplossingen voorgesteld om onze energietransitie te managen.

“Een energiestrategie met lood in de schoenen” Het is onze collega Beatrice Delvaux dat in haar editoriaal van Le Soir (16-17 augustus 2014), haar mening geeft sinds de eerste berichten over een mogelijke black-out  in de elektriciteitsvoorziening de komende winter circuleren. Twee kernreactoren zijn buiten werking (Tihange 2 en Doel 3) als gevolg van scheurtjes, een derde kerncentrale is het slachtoffer van een vreemde sabotage (Doel 4). Een vierde (Tihange 1), wiens onderhoud (en dus niet beschikbaar) is gepland is begin deze winter (30 augustus – 7 november): dus bijna de helft van onze nucleaire capaciteit is verdwenen aan het begin van de winter. En niets wijst erop dat de 3.500 MW aan mogelijke import beschikbaar zal zijn, vooral omdat de transformator van Monceau-sur-Sambre die instaat voor de import om de nodige hoeveelheid elektriciteit het slachtoffer is geworden van een explosie …! Een hele reeks onheil dat ons confronteert met het risico van een elektrische park gedomineerd door grote gecentraliseerde en niet-flexibele eenheden.

Eind augustus manifesteert een energiestrategie met lood in de schoenen zich in de vorm van een ‘noodplan’ gestuurd naar de gemeenten en dat gelekt is naar de pers. Het beschrijft een aantal stappen die moeten worden genomen in geval van een stroompanne op grote schaal. Het noodplan  beschrijft  een plan van afwisselende afschakeling dat afgerond moet zijn begin september en waar zones van selectieve afschakeling van kracht zijn gedurende enkele uren, van cabine tot cabine, om het netwerk te ontlasten. Een warrige inventaris van praktische consequenties waar de gemeente rekening mee moet houden, tot zelfs het risico op brandgevaar door het stilvallen van liften! Een paar dagen later was er een rush naar generatoren! Bangmakerij op zijn zachtst gezegd en eerder surrealistisch. Tot dan geen spoor van hernieuwbare energiebronnen ook al bereikt de jaarlijkse productie nu meer dan 15% van de energiemix, zoals in de SmartGuide 2014 (1).

Wat jammer dat de media liever misbruik maakt van de angstgevoelens van het volk in plaats van hen te  informeren over de vooruitgang die reeds is geboekt in een jaar tijd door de stakeholders  – industrie, maatschappelijke middenveld, vakbonden, universiteiten, adviesbureaus, .. . – op de fundamenten van een energiepact (2). Een energiepact dat in staat is om zich voor te bereiden op de toekomst op dit een coherente en gecoördineerde manier. Deze gemeenschappelijke visie van een energietransitie is gebaseerd op concrete en reeds bewezen oplossingen in andere landen. De stakeholders van dit energiepact hebben aan de politici tijdig een lijst voorgelegd met “noodzakelijke acties om de komende jaren een veilig, duurzaam en competitief energiebeleid te verzekeren” (3). We spreken ook, tussen andere pistes door over ‘afschakeling’, maar onder een beheersbare vorm en op vrijwillige basis goedgekeurd door elke klant door een stimulerend tarief op basis van een responsabilisering van de verbruiker, en niet op basis van angsten. Zullen de nieuwe gewestelijke overheden – en binnenkort federaal – een mandaat geven aan de stakeholders van het energiepact om echte oplossingen te implementeren? (Pp 6-7 lees ook het interview met Axelle Pollet, woordvoerster van Elia)

 

Elektrische black out of intelligente transitie?

De energiesector, in volle verandering, is nu in staat om zijn eigen oplossingen te vinden voor de leveringszekerheid van elektriciteit zonder afschakeling en voor alle consumenten. Vele oplossingen bestaan ​​en staan technisch op punt, er zijn enkel nog nieuwe regels nodig om een economisch model te creëren.