De globale groei van fotovoltaïsche zonne-energie in 2014

Het Internationaal Energie Agentschap en haar O&O-programma gewijd aan fotovoltaïsche zonne-energie (IEA PVP) heeft onlangs haar jaarlijks rapport gepubliceerd over de evolutie van de sector wereldwijd. Met een geïnstalleerd vermogen van 40 GW in 2014, dekt fotovoltaïsche zonne-energie nu 1 % van de wereldwijde vraag naar elektriciteit. België haalt meer dan 3 % van haar elektriciteitsvraag uit fotovoltaïsche zonne-energie.

Het rapport « Trends in photovoltaic applications »,  dat  jaarlijks door het IEA PVP-programma wordt gepubliceerd, bevat alle belangrijke gegevens over de ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie in de wereld, markt, industrie, ondersteuningsbeleid, onderzoeksactiviteiten en integratie in de elektriciteitssector.

In 2014 werden er 40 GW aan bijkomend vermogen geïnstalleerd (37 GW in 2013), waardoor er de totale capaciteit 177 GW bereikt. Voor het tweede opeenvolgende jaar staat de Aziatische bovenaan in de lijst van grootst geïnstalleerd vermogen : China (10,6 GW) en Japan (9,7 GW) alleen al, zijn goed voor de helft van de installaties in 2014. De Amerikaanse markt blijft groeien (6,2 GW in de VS), terwijl de Europese markt voor het derde opeenvolgende jaar daalt (7 GW). Chili en Zuid-Afrika deden hun intrede op de markt.

Fotovoltaïsche zonne-energie beslaat nu ongeveer 1,1 % van de wereldwijde elektriciteitsvraagvraag. Drie landen doen veel beter : Italië (8 %), Griekenland (7 %) en Duitsland (6 %). Dertien andere landen overschrijden de drempel van 2 %, namelijk België, Australië en Japan.

De kosten van modules blijven dalen, inclusief in Europa,  wat het  concurrentievermogen van deze technologie doet verbeteren.

Het feed-in-tarief blijft de meest toegepaste stimulans voor de markt (59 % van de installaties in 2014 maakten gebruik van deze steunmaatregel). Ondertussen ontwikkelden zich nieuwe businessmodellen, zoals stroomaankoopovereenkomst, het feed-in-tarief door middel van aanbestedingen (tendered FITs) en compensatiemechanismen op basis van eigen verbruik. Deze verschillende incentives ondersteunden 22 % van de installaties in 2014.

In België staat de jaarlijkse compensatieregeling opnieuw ter discussie in de drie gewesten. De regeling zou kunnen blijven bestaan mits een bijkomende netvergoeding of worden aangepast om het zelfverbruik,  de afname en de injectie op het elektriciteitsnet te versterken (zie ons artikel Welke netvergoeding voor de prosumers ?).

Conclusie : EA PVP wijst erop dat fotovoltaïsche zonne-energie de onbewistbare troef is als oplossing voor de elektriciteitsvoorziening : door haar modulariteit kan zij het grootste deel van de marktsegmenten dekken, van kleine individuele systemen voor stroomvoorziening van gemeenschappen in gebieden waar geen aansluiting mogelijk is op het nationale elektriciteitsnet tot grote zonneparken met een vermogen tot 600 MW vandaag de dag !