Brusselaars onderschatten de voordelen van fotovoltaïsche zonne-energie

Volgens een enquête is de meerderheid van huiseigenaren in Brussel niet op de hoogte van de werkelijke kosten van een fotovoltaïsche zonne-installatie (gemiddeld € 5.000). Met een terugverdientijd van maximaal 7 jaar kan deze investering uw elektriciteitsfactuur doen verminderen. Dit zijn onze tips.

Het onderzoeksinstituut Dedicated Research heeft recent een telefonische enquête uitgevoerd bij 620 Brusselse eigenaars in opdracht van Leefmilieu Brussel, de Brusselse administratie van energie en milieu. De enquête geeft weer dat de meerderheid van Brusselaars de werkelijke kost van een installatie niet kent (gemiddeld 5.000 € voor 2,6 kWp).

40% van de Brusselaars heeft overwogen om fotovoltaïsche panelen te plaatsen, maar hebben dit niet gedaan. De reden? De meeste overschatten de investeringskosten en/of overdrijven de technische beperkingen.

Anderzijds zijn de inwoners van Brussel die al uitgerust zijn met fotovoltaïsche zonnepanelen eerder positief: in 75% van de gevallen zijn ze van mening dat de installatie van zonnepanelen zonder problemen is verlopen en dat de investering snel werd terugverdiend.

Leefmilieu Brussel heeft daarom in oktober een campagne gelanceerd om de Brusselaars beter te informeren over de kosten en baten van fotovoltaïsche zonne-energie: “Fotovoltaïsche zonne-energie is goed voor de portemonnee en het klimaat. ”

Een veilige investering

Dankzij het groene certificaatsysteem is investeren in een fotovoltaïsche installatie een veilige investering met een terugverdientijd van 5 tot 7 jaar, op voorwaarde dat het dak goed wordt blootgesteld aan de zon. Buiten deze periode kost de productie van zonnestroom minder dan de vergelijkbare factuur van uw elektriciteitsleverancier. U kunt een financiële analyse uitvoeren met de online simulator.

Fig. Financiële simulatie op basis van deze parameters: jaarlijks verbruik van 3500 kWh voor een factuur van 700 EUR per jaar en een fotovoltaïsche installatie van 3 kWp met een zelfverbruik van 30%

De elektriciteitsfactuur wordt verminderd met de rechtstreeks ter plaatse geproduceerde en verbruikte hoeveelheid zonne-energie. Voor een fotovoltaïsche installatie van 3 kWp zal de vermindering 150 tot 300 EUR per jaar bedragen, afhankelijk van het percentage eigen verbruik of meer als de prijs van elektriciteit zou stijgen. Daarbij komt nog de winst uit de verkoop van groenestroomcertificaten, die gedurende 10 jaar rond de 600 EUR per jaar zal zijn.

Optimaliseer uw eigen productie

In Brussel eindigt het compensatiemechanisme (terugdraaiende teller) in 2018, wat de situatie verandert. De prosument zal niet langer kunnen rekenen op de overproductie tijdens de dag die hij ’s avonds en’ s nachts kan verbruiken. Hij zal er alle belang bij hebben om zijn elektriciteitsverbruik te verminderen en te verbruiken dat hij gedurende de dag produceert (zelfproductie). Hij kan daarom de Belgische prognoses voor fotovoltaïsche zonne-energie volgen en zijn elektrische huishoudapparaten programmeren op de verwachte pieken van zonne-energieproductie.

Een interessante groene lening

Sinds september 2017 wordt de Groene Brusselse lening ook toegekend aan particulieren om hun installaties voor hernieuwbare energie, inclusief fotovoltaïsche zonne-energie, te financieren. U kunt dus profiteren van een zeer aantrekkelijke lening van 0 tot 1%, afhankelijk van uw inkomen.

Bent u een huurder of (mede) eigenaar? Je kunt ook het gemeenschappelijke dak van het gebouw uitrusten met zonnepanelen. Om u te helpen, biedt APERe u instrumenten en advies aan in het kader van het project Toitures partagées.

We willen ten slotte benadrukken dat het Brussels Gewest geen prosumentarief zal toepassen, in tegenstelling tot Wallonië en Vlaanderen.