België bereidt grootschalige productie en transport voor van groene waterstof

Het consortium Fluxys, Eoly en Parkwind wil groene waterstof produceren in de haven van Zeebrugge of Antwerpen. 7 industriële spelers bundelen hun krachten voor transport naar de consument. De inter-seizoensgebonden opslag van offshore windenergie komt eraan!

Dit is één van de evenementen waar reikhalzend naar wordt uitgekeken in de Belgische duurzame energiesector: de grootschalige productie en transport van groene waterstof.

Waterstof is inderdaad de ideale vector voor de opslag van wind- en zonne-energieproductie wanneer die overvloedig aanwezig is – veel wind in de winter en zon in de zomer – en om deze elektriciteit vervolgens weer aan het net terug te geven wanneer wind en zon ontbreken en de productie van hernieuwbare energie dus lager ligt.

Dit wordt interseizoensgebonden opslag genoemd: het zonneoverschot van de zomer kan net als het winteroverschot van windenergie in andere seizoenen worden gebruikt om het hele jaar door groene stroom te leveren.

De opslag in de vorm van waterstof is eenvoudiger dan de opslag op batterijen. Als gas kan het worden geïnjecteerd zoals in het bestaande gasnet of worden gecomprimeerd en opgeslagen in speciaal ontworpen containers.

De groei van hernieuwbare energieproductie in Europa opent echte economische belangen bij de ontwikkeling van deze vector.

Met name Duitsland en Nederland bereiden zich voor op de industriële productie van groene waterstof.

In België zijn de sterke groei van het windmolenpark in de Noordzee en zijn productierecords ook een stimulans voor de industriële spelers om deze opslagmethode te ontwikkelen.

Zo ontstond een eerste consortium: Fluxys (beheerder van gastransport in België), Eoly (producent van hernieuwbare energie en filiaal van de Groep Colruyt) en Parkwind (ontwikkelaar van offshore windenergie) hebben hun krachten gebundeld om op grote schaal groene waterstof te produceren met behulp van de “power-to-gas”-technologie.

Het consortium heeft onlangs zijn haalbaarheidsstudie afgerond en is van plan een installatie te bouwen met een vermogen van 12 tot 25 MW, met mogelijke uitbreiding. Twee potentiële sites worden overwogen: de haven van Zeebrugge en de haven van Antwerpen.

Zeebrugge ligt dicht bij de windmolenparken in de Noordzee en bij de injectiepunten voor de productie van windenergie in het Belgische elektriciteitsnet. De haven heeft ook een gasnetwerk met een grote capaciteit (foto hieronder), waardoor een massale injectie van groene waterstof mogelijk zou zijn (die dan met aardgas zou worden gemengd).

In de haven van Antwerpen is de capaciteit van het gasnet beperkter, maar hier zitten we dicht bij de grote industriële verbruikers en de grootste chemische cluster van Europa. Als de fabriek hier wordt opgezet, zou ze deze klanten rechtstreeks kunnen voorzien van waterstof – die als dusdanig gebruikt kan worden  in bepaalde industriële processen – of deze waterstof kunnen omzetten in elektriciteit en zo de grote elektriciteitsverbruikers kunnen bevoorraden.

 

 

Ontwikkeling van transport van waterstof

Naast de productie van waterstof is het dus ook een uitdaging om dit gas naar de consument te transporteren.

Daarom hebben 7 grote Belgische industriële spelers – Deme, Engie, Exmar, Fluxys, WaterstofNet en de havens van Zeebrugge en Antwerpen – onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hun respectieve knowhow te bundelen en zo een belangrijke stap te zetten in de richting van een Belgische waterstofeconomie, stellen ze in dit persbericht.

De partners zullen een gezamenlijke analyse uitvoeren van de waterstofimport- en transportketen om alle financiële, technische en regelgevende aspecten van de totale toeleveringsketen in kaart te brengen: productie, laden en lossen, transport over zee en via pijpleidingen. Deze analyse moet hen een stappenplan opleveren voor het transport van waterstof naar de verschillende gebruikers in de energie- en de chemische sector. De resultaten ervan worden eind 2020 verwacht en zullen de basis vormen voor concrete projecten.

Groene waterstof zou daarom binnenkort op grote schaal moeten worden ontwikkeld in de energietransitie van België.

Onder de Belgische spelers die zeer actief zijn op dit gebied, wil de Groep Colruyt op grote schaal groene waterstof produceren en verbruiken, met name om zijn vrachtwagens aan te drijven.

Op internationaal niveau kan de opkomst van waterstof de energievoorziening van Europa ingrijpend veranderen.

De olieproducerende landen, die geconfronteerd worden met de uitputting van de fossiele brandstoffen, zouden immers binnenkort zonne-energie kunnen exporteren die is opgeslagen in de vorm van waterstof. De studie lijkt dit aan te tonen en een nieuwe economische realiteit stuurt hierop aan.

Vergroening van de gassector

Europa importeert op grote schaal aardgas – voornamelijk uit Rusland – voor diverse doeleinden: elektriciteitsproductie, industriële processen, transport, verwarming, enz.

Zo investeert Fluxys, de beheerder van gastransport in België en eigendom van de Belgische gemeenten, nog steeds fors in gasleidingen, vooral met het oog op de invoer van gas uit Azerbeidzjan.

De verbranding van aardgas stoot echter grote hoeveelheden CO2 uit, de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde.

Europa wil nu tegen 2050 een koolstofvrij en 100% hernieuwbaar energiesysteem tot stand brengen. Het Belgische en Europese klimaatbeleid moet daarom de economische actoren aanmoedigen en verplichten om geleidelijk aan af te zien van fossiele brandstoffen en te investeren in hernieuwbare bronnen. Dit onder andere door het vervangen van aardgas door groen gas.

Dit groene gas kan op verschillende manieren worden geproduceerd :

  • Door biomethanisering van organisch afval.
  • Door “Power-to-gas” technologie, die groene stroom (wind en fotovoltaïsch) omzet in waterstof of synthetisch gas.

 

Volgens het Groen Gas Platform kan België 100% groen gas bereiken tegen 2050.

Dit diagram van Fluxys geeft de dilemma’s en uitdagingen weer die deze transitie met zich meebrengt: