You are here

Groenestroomcertificaten voor verbrandingsinstallatie van Brussel ?

De Brusselse regering wil groenestroomcertificaten toekennen aan de Brusselse verbrandingsoven voor zijn elektriciteitsproductie. Een misbruik van het mechanisme, volgens verenigingen en professionals uit de sector.

De Brusselse regering kondigde deze zomer een nieuwe maatregel aan: de toewijzing van groene stroomcertificaten aan de Brusselse avalverbrandingsoven voor zijn elektriciteitsproductie. De Brusselse regering heeft reeds 10 miljoen euro ingeschreven in de begroting van 2015 als inkomsten uit de verkoop van groenestroomcertificaten. Deze maatregel is opgenomen in de algemene beleidsverklaring, heeft veel vragen doen rijzen tijdens de parlementaire debatten van 4 november en verontrusten de groenestroomproducenten.

In termen van CO2-uitstoot blijkt namelijk dat verbranding de minst duurzame productiemethode is voor de organische fractie van afval. En de Brusselse verbrandingsoven heeft een laag elektrisch rendement.

Professionals uit de sector herinneren er ook aan dat het mechanisme van groenestroomcertificaten bedoeld is om nieuwe groenestroomproductie te ondersteunen. De verbrandingsoven bestaat immers al sinds 1984 en haar elektriciteitsproductie heeft geen nieuwe investeringen meer nodig.

De professionals spreken dan ook van misbruik van het mechanisme om een verborgen belasting te kunnen invoeren onder het mom van groene energie. Zij vrezen voor een onevenwicht in de regionale markt voor groenestroomcertificaten met het risico dat de prijzen van de groenestroomcertificaten in Brussel dreigen in te storten. Bovendien benadrukken de milieuverenigingen dat deze beslissing in strijd is met andere verplichtingen van de algemene beleidsverklaring die zich richt op het beperken van verbranding en een betere valorisatie van het afval.

In Wallonië heeft de overheid verbranding altijd uitgesloten uit haar steunmechanisme en vandaag de dag kent Vlaanderen geen groenestroomcertificaten  meer toe aan verbrandingsovens, een verstandige economische en ecologische keuze.

Catégorie: 
Actualité Belgique
Filière: 
2